ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Nov 15, 2010

Leadership Quotes

ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ  ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗುವುದು. ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಕನ್ನಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆಯ ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದರಿಂದ ವಾಕ್ಯ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಸಮಂಜಸವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನಿಸುವಂಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೇನು ? ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಸಾಕಲ್ವೇ ?!

***
: Leadership Quotes :

" Leadership: The art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it. "
- Dwight D. Eisenhower

He who has learned how to obey will know how to command.
- Solon

" No general can fight his battles alone. He must depend upon his lieutenants, and his success depends upon his ability to select the right man for the right place. "
- Philip Armour

The leader has to be practical and a realist, yet must talk the language of the visionary and the idealist.
- Eric Hoffer

Do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail.
- Ralph Waldo Emerson***.


No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ