ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Nov 1, 2009

" ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ " - ಪತ್ರಿಕೆಯ ಲೇಖಕ ಬಳಗ

ಇಲ್ಲಿ " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ " - ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ e-ಪತ್ರಿಕೆ ಯ
ಯಾವತ್ತೂ ಲೇಖಕರ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ( ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ) ಮತ್ತು ಅವರ ಯಾವತ್ತೂ ಲೇಖನಗಳ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಓದಿ ...ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

..... ***** .....

ರವಿ
( ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿತ್ರ ನೋಡಲು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ )


ರವಿಯ ಎಲ್ಲ  ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

..... ***** .....

ಪರಶುರಾಮ್

( ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿತ್ರ ನೋಡಲು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ )ಪರಶುರಾಮ್ ರ ಎಲ್ಲ  ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

..... ***** .....

ಲಾವಣ್ಯ ಎಂ.ಬಿ. 


( ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿತ್ರ ನೋಡಲು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ )


ಲಾವಣ್ಯ ಅವರ ಎಲ್ಲ  ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ  

..... ***** .....

ಗೌರಿ

ಗೌರಿಯವರ ಎಲ್ಲ  ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ 

..... ***** .....

ಪವನ್ಪವನ್ ಅವರ ಎಲ್ಲ  ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ


..... ***** .....ಸ್ಪಂದನಾ

ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರ ಎಲ್ಲ  ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ  

..... ***** .....


ನಿಹಾರಿಕಾ

ನಿಹಾರಿಕಾ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ


..... ***** ..... 

No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ