ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Feb 7, 2010

ಪ್ರಾಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರ [ Zoology ]

:: ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು :: • Animal physiology - { ಹೆಚ್.ಆರ್.ಸಿಂಗ್ } ಅಥವಾ { Vander }


 • Biochemistry - { Harper } ಅಥವಾ { Leninger } ಅಥವಾ { Stryer } ಅಥವಾ { ರಾವ್ }


 • Embryology - { Balinsky } ಅಥವಾ { A.K. Berry } ಅಥವಾ { ವೀರ್ ಬಾಲಾ ರಸ್ತೋಗಿ }


 • Organic evolution - { ವೀರ್ ಬಾಲಾ ರಸ್ತೋಗಿ }

 • Evolution - { ವೀರ್ ಬಾಲಾ ರಸ್ತೋಗಿ }

 • Physiology - { ಹೆಚ್.ಆರ್.ಸಿಂಗ್ }

 • Ethology - { ರೀನಾ ಮಾಥುರ್ }

 • Ecology - { ಪಿ.ಡಿ.ಶರ್ಮಾ } ಅಥವಾ { Odum } ಅಥವಾ { ವೀರ್ ಬಾಲಾ ರಸ್ತೋಗಿ & ಎಂ.ಎಸ್.ಜಯರಾಜ್ } ಅಥವಾ { Kotpal & Bali }

 • Economic Zoology - { ಶುಕ್ಲಾ & ಉಪಾಧ್ಯಾ } ಅಥವಾ { Kotpal Series } ಅಥವಾ { Kotpal- Khetrapal - Aggarwal }

 • Magazines like Science Reporter, Nature etc

 • General Zoology - { Storer and Usurger } 


 • A Dictionary of Entomology - { Leftwich }


 • .

  No comments:

  ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

  ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ