ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Feb 8, 2010

ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ [ Urdu Literature ]

.


Paper Iउर्दू की लिसानी तशकील - { मिर्ज़ा खाली अहमद बेग } -
[Educational Book House, Aligarh]

तारीख जुबान उर्दू - { Prof. मस्वूद हुसेन खान } -
[Educational Book House, Aligarh]

अन्सफ़ - ए - सुखन और शेर हैय्यतें - { शमियन अहमद }Paper II
उर्दू शैरी का तौकीदी मुताला - सुएंबुल निगार - [Educational Book House, Aligarh]

उर्दू नसर का तौकीदी मुताला - सुएंबुल निगार - [Educational Book House, Aligarh]

उर्दू अदब की तारीख - नूरुल हसन नकवी - [Educational Book House, Aligarh]

.

No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ