ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Feb 6, 2010

ಆಡಳಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ [ Management ]


: ಆಡಳಿತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು :

 

 

ಪತ್ರಿಕೆ I

 

Organisational Design - { ಖಾಂಡ್ವಾಲಾ - ಮಧುಕರ್ ಶುಕ್ಲಾ }
Organisational Behaviour - { Luthans and Robbins }
Organisational Behaviour - { Blanchart }
Strategic Cost Management - Business Today supplements
Economics - ಒಂದು ಒಳ್ಳೇ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು
Management - { Terry&Franklin }ಅಥವಾ{ Koontz& Donnel }ಅಥವಾ{ Koontz&weihrich}
Strategic Management - { Michael Porter }


  ಪತ್ರಿಕೆ II

  Marketing - { Kotler } ಅಥವಾ {Saxena } ಅಥವಾ { Ramaswami } 
  Financial - { Pandey/Chandra/Khan } ಅಥವಾ { Jain/Bearley }  
  Information Tech. - Internetನಿಂದ Download ಮಾಡಿಕೊಂಡ Notes ಗಳ ಜೊತೆ 1 ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕ 
  International Business Media & Government Rules on export procedures, Transfer pricing etc. 

  Operations - { Adams/Taha } 

  Human Resource Development - { Mammoria } ಅಥವಾ { Monappa } ಅಥವಾ { Prasad } ಅಥವಾ { Flippo }


  .

  No comments:

  ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

  ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ