ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Feb 5, 2010

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ [ Agri ]

:: ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ::

Soil Science - { ಡಿ.ಕೆ.ದಾಸ್ } ಅಥವಾ { Brady }
Handbook Of Agriculture - { ICAR }
Agricultural Extension Education in IndiaAgronomy - { Yellamananda ರೆಡ್ಡಿ }
Agricultural Economics and Farm Management

Plant Breeding - { ಬಿ.ಡಿ.ಸಿಂಗ್ }
Genetics -
{ ಬಿ.ಡಿ.ಸಿಂಗ್ }
Physiology - { ಪಾಂಡೆ & ಸಿಂಘಾ }
Indroduction To Horticulture - { ಕುಮಾರ್ }:: ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ::

ಪೂರ್ಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತಾವೆ.

Pathology - { ಸಿಂಗ್ }
Agricuture Statistics - { ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ }
Entomology - { ವಸಂತ ರಾಜ್ & ಡೆವಿಡ್ }
Survey Of Indian Agriculture - {
The Hindu ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ }
Co-operative statistics at a glance :: http://agricoop.nic.in.

.

.

No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ