ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Feb 4, 2010

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ [ Economics ]

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು

 • Dictionary of Economics - { Ghaham Bannock; T.E. Baxter, Ray Rees (Penguin) }
 • Economics (Read Relevant Chapters) - { Paul A. Samuelson }
 • The Hindu: Survey of Agriculture & Survey of Industry
 • An Introduction to Economics - { A.W. Stonier and D.C. Hauge }
 • Monetary Theory and Public Policy - { Kenneth Kurihara }
 • Economic Survey : Eighth Five Year Plan: New Industrial Policy - Government of India
 • Outline of Monetary Economics (Read Relevant Chapters) - A.C.I. Day
 • Public Finance - { H.L. ಭಾಟಿಯಾ }
 • Modern Banking (Read Relevant Chapters) - { R.S. Sayers }
 • Indian Economy - { ಮಿಶ್ರಾ & ಪುರಿ }
 • Macro Economic Analysis - { Edward Shepiro }
 • Indian Economy - { R. ದತ್ & KPM ಸುಂದರಂ }
 • Money Supply in India: Concepts, Compilation and Analysis (Sec.1-3 New Series only): Functions and Working (Read Relevant Chapters) - Reserve Bank of India
 • Economic Growth and Development - { Mayer and Baldwin }
 • Public Finance - { K.K. Andley and Sundharam }
 • International Economics - { Bo Soderston }
 • National Income Accounting - { Bakerman }
 • Economics Choice - { Koutsweanik }
 • Banking - { S.B. Gupta }
 • International Trade - Bo Soderston
 • The Economic Times and Economical and Political Weekly.

No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ