ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Nov 8, 2010

QUOTES 2 INSPIRE

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ  ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗುವುದು. ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಕನ್ನಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆಯ ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದರಿಂದ ವಾಕ್ಯ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಸಮಂಜಸವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನಿಸುವಂಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೇನು ? ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಸಾಕಲ್ವೇ ?!

***

" Never think there is anything impossible for the soul. It is the greatest heresy to think so. If there is sin, this is the only sin ? to say that you are weak, or others are weak. "
- Swami Vivekananda 


“We are what our thoughts have made us; so take care about what you think. Words are secondary. Thoughts live; they travel far.”
- Swami Vivekananda 


" When an idea exclusively occupies the mind, it is transformed into an actual physical or mental state. "
- Swami Vivekananda  


“The will is not free - it is a phenomenon bound by cause and effect - but there is something behind the will which is free.”
- Swami Vivekananda 


“Condemn none: if you can stretch out a helping hand, do so. If you cannot, fold your hands, bless your brothers, and let them go their own way.”
- Swami Vivekananda 


***

No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ