ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Mar 1, 2010

ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ [ Indian History ]


: ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ :: ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ :
1. Wonder that was India - A.L. Basham.
2. Ancient India Social and Culture - Luniya
3. Ancient India - an introductory outline - D.N.Jha.
4. An Advanced History of India - ಆರ್.ಸಿ.ಮಜುಮ್ ದಾರ್, ಹೆಚ್.ಸಿ.ರಾಯ್ ಚೌಧರಿ & ಕಾಳಿಕಿಂಕರ ದತ್ತಾ
5. Ancient India - ಎಲ್.ಮುಖರ್ಜೀ
: ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ಭಾರತ :
1. Advanced study in the History of Medival India - ಸಂಪುಟ I, II, III  - ಜೆ.ಎಲ್.ಮೆಹ್ತಾ
2. Medival India - ಸಂಪುಟ 1 & 2 - ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ
3. Wonder that was India - ರಿಝ್ವಿ
4. Medival India -  ಎಲ್.ಮುಖರ್ಜೀ
: ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ :
 
1. Modern Indian History - Groover & Grooover.
2. A struggle for Independence - Bipin Chandra
3. Freedom Struggle - Bipinchandra
4. Modern India - L. Mukherjee
 


NCERT ಪುಸ್ತಕಗಳು
VIII, IX, X,XI,XII ತರಗತಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳು
 


ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸ GUIDE ಗಳು
1. Indian History - Krishna Reddy
2. Indian History - Agnihotri
3. Competition Wizard Workbook.
4. IGNOU Material
5. Y.D.Mishra


: ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ :: ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ :
 
 • NCERT (11ನೇ ತರಗತಿ)
 • The Advanced History of India - ಆರ್.ಸಿ.ಮಜುಮ್ ದಾರ್, ಹೆಚ್.ಸಿ.ರಾಯ್ ಚೌಧರಿ & ಕಾಳಿಕಿಂಕರ ದತ್ತಾ
 • The wonder that was India - A. L Bashaon
 • Indus Civilization - (a) IGNOU booklet no. 2
 • The rise of civilization of India and Pakistan - Bridget and Raymond Allchin
 • Ancient India in historical outline (Revised and enlarged edition - 98) - ಡಿ.ಎನ್.ಝಾ
 • Mauryan : Ashoka and the decline of mouryan empire - ರೋಮಿಲಾ ಥಾಪರ್
 • Indian Feudalism - ಆರ್.ಎಸ್.ಶರ್ಮಾ

: ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ಭಾರತ : 

 • NCERT (11ನೇ ತರಗತಿ)
 • The Advanced History of India - ಆರ್.ಸಿ.ಮಜುಮ್ ದಾರ್, ಹೆಚ್.ಸಿ.ರಾಯ್ ಚೌಧರಿ & ಕಾಳಿಕಿಂಕರ ದತ್ತಾ
 • Social life and cultural life of both Delhi Sultanate and Mughal India - ಜೆ.ಎಲ್.ಮೆಹ್ತಾ
 • A history of South India - ಕೆ.ಎ.ನೀಲಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
 • IGNOU material (specially on agriculture and agrarian relations and culture)

: ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ :

 
 • NCERT (12ನೇ ತರಗತಿ)
 • A new look into the modern Indian history - ಬಿ.ಎಲ್.ಗ್ರೋವರ್
 • Freedom struggle - ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ, ವರುಣ್ ಡೇ, & ಅಮಲೇಶ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ(NBT)
 • India's struggle for independence - ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ
 • Modern India - ಸುಮಿತ್ ಸರ್ಕಾರ್
 • IGNOU material (specially on freedom struggle) 

.

No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ