ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Feb 28, 2010

ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ [ Philosophy ]


ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 


ವಿಭಾಗ - A [ Problem of Philosophy ]
1. Indian Philosophy - { Dr. C.D. ಶರ್ಮಾ }
2. Indian Philosophy - { Dr. ದೇವ್ ರಾಜ್ }
3. Western Philosophy - { Dr. Y.Masiaha }
4. Western Philosophy - { Dr. ದಯಾಕೃಷ್ಣಾ }
5. Western Philosophy - { Dr. Franckena Thilly }
6. Contemporary Western Philosophy - { Dr. B.K. ಲಾಲ್ }

ವಿಭಾಗ - B [ Logic ]
1. Dr. Irvin M. Copi
2. Symbolic logic - { ಅಶೋಕ್ ವರ್ಮಾ }

ವಿಭಾಗ - C [ Ethics ]
1. Indian Ethic - { Dr. ದಿವಾಕರ್ ಪಾಠಕ್ }
2. Western Ethic - { Dr. V.P. ವರ್ಮಾ }
3. Ethics - { Dr. B.N. ಸಿಂಗ್ }
4. Ethics - { Lilly }

 

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 

 


ವಿಭಾಗ - A [ Western Philosophy ]
1. { Franckena Thilly }
2. { Dr. C.D. ಶರ್ಮಾ }
3. { Dr. ದಯಾಕೃಷ್ಣಾ }
4. { Dr. Y.Masiaha }
5. { Dr. B.K. ಲಾಲ್ }
6. { Dr. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಕ್ಸೇನಾ }
7. { D.M. ದತ್ }

ವಿಭಾಗ - B [ Indian Philosophy ]
1. { Dr. C.D. ಶರ್ಮಾ }
2. { Dr. ದೇವ್ ರಾಜ್ }
3. { Dr. Hiriyanna }
4. { Dr. ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣನ್ }
5. { D.M. ದತ್ }

ವಿಭಾಗ - C [ Socio Political Philosophy ]
1. Socio Political Philosophy.  Vol IV - { Dr. J.P. ಸೂದ್ }
2. { Dr. ಶಿವ ಭಾನು ಸಿಂಗ್ }
3. { Dr. O.P.Gauba }
4. { NCERT Books }

ವಿಭಾಗ - B [ Philosophy of Religion ]
1. { Dr. Y.Masiaha }
2. { John Hick }
3. { Dr. V.P. ವರ್ಮಾ }

ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಪುಸ್ತಕಗಳು -
1. Six ways of knowing - { D.M. ದತ್ತಾ }
.

No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ