ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Nov 22, 2010

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ - ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳ ನಕ್ಷೆ - 05

ಸುದ್ದಿ : ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಸಂವರ್ಧನೆಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ


ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳ ನಕ್ಷೆ :


ರಾಜಕೀಯ
ಭೌಗೋಳಿಕ  • ಕೊರಿಯನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷಿಯಾ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಗಡಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್ ಸಮುದ್ರ, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹಳದಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
  • ಈ ದೇಶದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿಗಳ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಸಾಲುಗಳು ಚಾಚಿಕೊಂಡಿವೆ.


 
: ರವಿ

No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ