ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Sep 28, 2010

Title Suit ಅಂದ್ರೇನು ?


Quite Title Suit = To settle a controversy. For example, a lawsuit to quiet title to a piece of property can be undertaken when one believes oneself to be owner of a tract of land. If such is proven, one can legally extinguish claims of those who falsely assert ownership. A suit to quiet title enables the rightful owner to transfer clear title to the property. Historically, such lawsuits have been used to extinguish claims of a squatter on property.


***** 

ಇದು answers.com ನೀಡುವ ಉತ್ತರ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ :

ಟೈಟಲ್ ಸ್ಯೂಟ್ = ಅಂದ್ರೆ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸು ಎಂದರ್ಥ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ : ಒಂದು ದಾವೆ(suit) ( ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೇಮು / ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುವ ವಾದ=ದಾವೆ ) ಮೂಲಕ, ನಿಗದಿತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ  ಒಡೆತನದ ತಕರಾರುಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಂಥ suit ಅನ್ನು titlesuit ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 

*****


Title =
  1. An identifying name given to a book, play, film, musical composition, or other work.
  2. A formal appellation attached to the name of a person or family by virtue of office, rank, hereditary privilege, noble birth, or attainment or used as a mark of respect.

Meaning in Law.
  1. The coincidence of all the elements that constitute the fullest legal right to control and dispose of property or a claim.
  2. The aggregate evidence that gives rise to a legal right of possession or control.
  3. The instrument, such as a deed, that constitutes this evidence.

Clear Title = Title that is clear of all claims or disputed interests. It is necessary to have clear title to a piece of real estate before it can be sold by one party to another. In order to obtain a clear title, it is usually necessary to have a title search performed by a title company, which may find various clouds on the title such as an incomplete certificate of occupancy, outstanding building violations, claims by neighbors for pieces of the property, or an inaccurate survey. Once these objections have been resolved, the owner will have a clear and marketable title.


 : ರವಿ
.

No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ