ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Jan 1, 2010

ದಿನಾಚರಣೆಗಳು :: ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ :: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

.
ಜನವರಿ
ಜನವರಿ 1

 • ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ದಿನಾಚರಣೆ ( Global Family Day )
 • ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ದಿನ ( World Day of Peace )

ಜನವರಿ 2ಜನವರಿ 3ಜನವರಿ 4

 • World Hypnotism Day

ಜನವರಿ 5ಜನವರಿ 6

 • ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ದಿನ ( World Day of War Orphans )

ಜನವರಿ 7ಜನವರಿ 8ಜನವರಿ 9ಜನವರಿ 10ಜನವರಿ 11ಜನವರಿ 12ಜನವರಿ 13ಜನವರಿ 14ಜನವರಿ 15ಜನವರಿ 16ಜನವರಿ 17ಜನವರಿ 18ಜನವರಿ 19ಜನವರಿ 20ಜನವರಿ 21ಜನವರಿ 22ಜನವರಿ 23ಜನವರಿ 24ಜನವರಿ 25ಜನವರಿ 26ಜನವರಿ 27

 • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನರಹತ್ಯೆ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ದಿನ (International Holocaust Remembrance Day)UN

ಜನವರಿ 28

 • ದತ್ತಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನ ( Data Protection Day )

ಜನವರಿ 29

 • ವಿಶ್ವ ಕುಷ್ಟರೋಗ ದಿನ ( World Leprosy Day )

ಜನವರಿ 30ಜನವರಿ 31

ಫೆಬ್ರುವರಿ
ಫೆಬ್ರುವರಿ 1ಫೆಬ್ರುವರಿ 2

 • World Wetlands Day

ಫೆಬ್ರುವರಿ 3ಫೆಬ್ರುವರಿ 4

 • ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನ ( World Cancer Day )

ಫೆಬ್ರುವರಿ 5ಫೆಬ್ರುವರಿ 6

 • International Day of Zero Tolerance to Female Genital Mutilation

ಫೆಬ್ರುವರಿ 7ಫೆಬ್ರುವರಿ 8ಫೆಬ್ರುವರಿ 9ಫೆಬ್ರುವರಿ 10ಫೆಬ್ರುವರಿ 11

 • ವಿಶ್ವ ರೋಗಿಗಳ ದಿನ (World Day of Sick)

ಫೆಬ್ರುವರಿ 12

 • ಡಾರ್ವಿನ್ ದಿನಾಚರಣೆ

ಫೆಬ್ರುವರಿ 13


 • ವಿಶ್ವ ರೇಡಿಯೋ ದಿನ ( World radio Day )UN

ಫೆಬ್ರುವರಿ 14

 • ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ

ಫೆಬ್ರುವರಿ 15ಫೆಬ್ರುವರಿ 16ಫೆಬ್ರುವರಿ 17ಫೆಬ್ರುವರಿ 18ಫೆಬ್ರುವರಿ 19ಫೆಬ್ರುವರಿ 20

 • ವಿಶ್ವ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ದಿನ ( World Day of Social Justice )

ಫೆಬ್ರುವರಿ 21

 • ವಿಶ್ವ ಮಾತೃಭಾಷಾ ದಿನ ( World Mother Language Day )UN

ಫೆಬ್ರುವರಿ 22

 • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ದಿನ

ಫೆಬ್ರುವರಿ 23ಫೆಬ್ರುವರಿ 24ಫೆಬ್ರುವರಿ 25ಫೆಬ್ರುವರಿ 26ಫೆಬ್ರುವರಿ 27ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ಫೆಬ್ರುವರಿ 29

ಮಾರ್ಚ್
ಮಾರ್ಚ್ 1ಮಾರ್ಚ್ 2ಮಾರ್ಚ್ 3ಮಾರ್ಚ್ 4

 • World Kamau's Day

ಮಾರ್ಚ್ 5ಮಾರ್ಚ್ 6ಮಾರ್ಚ್ 7ಮಾರ್ಚ್ 8

 • ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕು & ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ದಿನ ( United Nations Day for Women's Rights and International Peace )UN
 • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ( International Women Day )

ಮಾರ್ಚ್ 9ಮಾರ್ಚ್ 10ಮಾರ್ಚ್ 11ಮಾರ್ಚ್ 12ಮಾರ್ಚ್ 13ಮಾರ್ಚ್ 14

 • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನದಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನ ( International Day of Action for Rivers )

ಮಾರ್ಚ್ 15

 • ವಿಶ್ವ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನ

ಮಾರ್ಚ್ 16ಮಾರ್ಚ್ 17ಮಾರ್ಚ್ 18ಮಾರ್ಚ್ 19ಮಾರ್ಚ್ 20

 • International Day of the FrancophonieUN
 • ವಿಶ್ವ ಮಕ್ಕಳ & ಯುವಕರ ನಾಟಕರಂಗ ದಿನ ( World Day of Theatre For Children & Young People )

ಮಾರ್ಚ್ 21

 • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಾಂಗಭೇದ ನಿವಾರಣಾ ದಿನ ( International Day for the Elimination of Racial Discrimination )UN
 • ವಿಶ್ವ ಕಾವ್ಯ ದಿನ ( World Poetry Day )

ಮಾರ್ಚ್ 22

 • ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನ ( World Day of Water )UN

ಮಾರ್ಚ್ 23

 • ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ದಿನ ( World Meteorological Day )

ಮಾರ್ಚ್ 24

 • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಧಕರ ದಿನ ( International Day for Achievers )
 • ವಿಶ್ವ ಉಬ್ಬಸ ದಿನ ( World Tuberculosis Day )

ಮಾರ್ಚ್ 25

 • International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade

ಮಾರ್ಚ್ 26ಮಾರ್ಚ್ 27

 • ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನ ( World Theatre Day )

ಮಾರ್ಚ್ 28ಮಾರ್ಚ್ 29ಮಾರ್ಚ್ 30ಮಾರ್ಚ್ 31

ಏಪ್ರಿಲ್ಏಪ್ರಿಲ್ 1

 • ಮೂರ್ಖರ ದಿನ

ಏಪ್ರಿಲ್ 2

 • World Autism Awareness Day

ಏಪ್ರಿಲ್ 3ಏಪ್ರಿಲ್ 4

 • International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action

ಏಪ್ರಿಲ್ 5ಏಪ್ರಿಲ್ 6ಏಪ್ರಿಲ್ 7

 • ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ ( World Health Day )
 • International Day of Reflection on the Genocide in Rwanda

ಏಪ್ರಿಲ್ 8ಏಪ್ರಿಲ್ 9ಏಪ್ರಿಲ್ 10ಏಪ್ರಿಲ್ 11
ಏಪ್ರಿಲ್ 12ಏಪ್ರಿಲ್ 13ಏಪ್ರಿಲ್ 14ಏಪ್ರಿಲ್ 15ಏಪ್ರಿಲ್ 16

 • World Entrepreneurship Day (WED)

ಏಪ್ರಿಲ್ 17

 • ವಿಶ್ವ ಹಿಮೋಫೀಲಿಯಾ ದಿನ ( World Hemophilia Day )

ಏಪ್ರಿಲ್ 18ಏಪ್ರಿಲ್ 19ಏಪ್ರಿಲ್ 20ಏಪ್ರಿಲ್ 21

 • World Creativity and Innovation Day ( ಲಿಯೋನಾರ್ಡೋ ಡಾ ವಿಂಚಿ ನೆನಪಿಗೆ - ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು )

ಏಪ್ರಿಲ್ 22

 • ಭೂ ದಿನ ( Earth Day )

ಏಪ್ರಿಲ್ 23

 • ವಿಶ್ವ ಪುಸ್ತಕ & ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ದಿನ ( World Book and Copyright Day )UN

ಏಪ್ರಿಲ್ 24

 • World Day for Laboratory Animals

ಏಪ್ರಿಲ್ 25

 • ವಿಶ್ವ ಮಲೇರಿಯಾ ದಿನ ( World Malaria Day )

ಏಪ್ರಿಲ್ 26

 • ವಿಶ್ವ ಬುದ್ಧಿಸಂಪತ್ತು ದಿನ ( World Intellectual Property Day )

ಏಪ್ರಿಲ್ 27ಏಪ್ರಿಲ್ 28

 • International Workers' Memorial Day

ಏಪ್ರಿಲ್ 29

 • ವಿಶ್ವ ನೃತ್ಯ ದಿನ ( World Dance Day )

ಏಪ್ರಿಲ್ 30


 • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಜ್ ದಿನ ( International Jazz Day )UNಮೇಮೇ 1ಮೇ 2ಮೇ 3


 • ವಿಶ್ವ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ( World Press Freedom Day )UN

ಮೇ 4ಮೇ 5ಮೇ 6ಮೇ 7ಮೇ 8ಮೇ 9ಮೇ 10ಮೇ 11ಮೇ 12ಮೇ 13ಮೇ 14ಮೇ 15ಮೇ 16ಮೇ 17ಮೇ 18ಮೇ 19ಮೇ 20ಮೇ 21


 • ( World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development )UN

ಮೇ 22


 • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತಾ ದಿನ ( International Day for Biological Diversity )UN

ಮೇ 23ಮೇ 24ಮೇ 25


 • ( Africa Day / Africa WEEK )UN

ಮೇ 26ಮೇ 27ಮೇ 28ಮೇ 29ಮೇ 30ಮೇ 31

ಜೂನ್
ಜೂನ್ 1ಜೂನ್ 2ಜೂನ್ 3ಜೂನ್ 4ಜೂನ್ 5


 • ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ( World Environment Day )UN

ಜೂನ್ 6ಜೂನ್ 7ಜೂನ್ 8


 • ವಿಶ್ವ ಸಾಗರ ದಿನ ( World Oceans Day )UN

ಜೂನ್ 9ಜೂನ್ 10ಜೂನ್ 11ಜೂನ್ 12ಜೂನ್ 13ಜೂನ್ 14ಜೂನ್ 15ಜೂನ್ 16ಜೂನ್ 17ಜೂನ್ 18ಜೂನ್ 19ಜೂನ್ 20ಜೂನ್ 21ಜೂನ್ 22ಜೂನ್ 23ಜೂನ್ 24ಜೂನ್ 25ಜೂನ್ 26ಜೂನ್ 27ಜೂನ್ 28ಜೂನ್ 29ಜೂನ್ 30
ಜುಲೈಜುಲೈ 1ಜುಲೈ 2ಜುಲೈ 3ಜುಲೈ 4ಜುಲೈ 5ಜುಲೈ 6ಜುಲೈ 7ಜುಲೈ 8ಜುಲೈ 9ಜುಲೈ 10ಜುಲೈ 11ಜುಲೈ 12ಜುಲೈ 13ಜುಲೈ 14ಜುಲೈ 15ಜುಲೈ 16ಜುಲೈ 17ಜುಲೈ 18ಜುಲೈ 19ಜುಲೈ 20ಜುಲೈ 21ಜುಲೈ 22ಜುಲೈ 23ಜುಲೈ 24ಜುಲೈ 25ಜುಲೈ 26ಜುಲೈ 27ಜುಲೈ 28ಜುಲೈ 29ಜುಲೈ 30ಜುಲೈ 31

ಆಗಸ್ಟ್ಆಗಸ್ಟ್ 1ಆಗಸ್ಟ್ 2ಆಗಸ್ಟ್ 3ಆಗಸ್ಟ್ 4ಆಗಸ್ಟ್ 5ಆಗಸ್ಟ್ 6ಆಗಸ್ಟ್ 7ಆಗಸ್ಟ್ 8ಆಗಸ್ಟ್ 9ಆಗಸ್ಟ್ 10ಆಗಸ್ಟ್ 11ಆಗಸ್ಟ್ 12


 • ವಿಶ್ವ ಯುವ ದಿನ( International Youth Day )UN

ಆಗಸ್ಟ್ 13ಆಗಸ್ಟ್ 14
ಆಗಸ್ಟ್ 15ಆಗಸ್ಟ್ 16ಆಗಸ್ಟ್ 17ಆಗಸ್ಟ್ 18ಆಗಸ್ಟ್ 19ಆಗಸ್ಟ್ 20ಆಗಸ್ಟ್ 21ಆಗಸ್ಟ್ 22ಆಗಸ್ಟ್ 23


 • ( International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition )UN

ಆಗಸ್ಟ್ 24ಆಗಸ್ಟ್ 25ಆಗಸ್ಟ್ 26ಆಗಸ್ಟ್ 27ಆಗಸ್ಟ್ 28ಆಗಸ್ಟ್ 29ಆಗಸ್ಟ್ 30ಆಗಸ್ಟ್ 31

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 8


 • ವಿಶ್ವ ಸಾಕ್ಷರತಾ ದಿನ ( International Literacy Day )UN

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 15


 • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಿನ ( International Day for Democracy )UN

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 19ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 20ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 21


 • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ದಿನ ( International Day for Peace ) - UN

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 30
ಅಕ್ಟೋಬರ್ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5


 • ವಿಶ್ವ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನ ( World Teachers Day )UN

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17


 • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ದಿನ ( International Day For The Eradication of Poverty )UN

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20


 • ವಿಶ್ವ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ದಿನ ( World Statistics Day )UN

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27


 • ( World Day for Audio Visual Heritage )UN

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31
ನವೆಂಬರ್ನವೆಂಬರ್ 1ನವೆಂಬರ್ 2ನವೆಂಬರ್ 3ನವೆಂಬರ್ 4ನವೆಂಬರ್ 5ನವೆಂಬರ್ 6ನವೆಂಬರ್ 7ನವೆಂಬರ್ 8ನವೆಂಬರ್ 9ನವೆಂಬರ್ 10


 • ( World Science Day for Peace and Development )UN

ನವೆಂಬರ್ 11ನವೆಂಬರ್ 12ನವೆಂಬರ್ 13ನವೆಂಬರ್ 14ನವೆಂಬರ್ 15ನವೆಂಬರ್ 16


 • ( International Day For Tolerance )UN

ನವೆಂಬರ್ 17ನವೆಂಬರ್ 18ನವೆಂಬರ್ 19ನವೆಂಬರ್ 20ನವೆಂಬರ್ 21ನವೆಂಬರ್ 22ನವೆಂಬರ್ 23ನವೆಂಬರ್ 24ನವೆಂಬರ್ 25


 • ವಿಶ್ವ 'ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ವಿರೋಧಿ' ದಿನ ( International Day For The Elimination of Violence Against Women )UN

ನವೆಂಬರ್ 26ನವೆಂಬರ್ 27ನವೆಂಬರ್ 28ನವೆಂಬರ್ 29


 • ( International Day of Solidarity with The Palestinian People )UN

ನವೆಂಬರ್ 30
ಡಿಸೆಂಬರ್ಡಿಸೆಂಬರ್ 1


 • ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನ ( World AIDS Day )UN

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ಡಿಸೆಂಬರ್ 5


ಡಿಸೆಂಬರ್ 6


ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ಡಿಸೆಂಬರ್ 8ಡಿಸೆಂಬರ್ 9


ಡಿಸೆಂಬರ್ 10


 • ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನ ( World Human Rights Day )UN

ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ಡಿಸೆಂಬರ್ 13ಡಿಸೆಂಬರ್ 14ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ಡಿಸೆಂಬರ್ 18


 • ವಿಶ್ವ ವಲಸಿಗರ ದಿನ ( World Migrants Day )UN

ಡಿಸೆಂಬರ್ 19ಡಿಸೆಂಬರ್ 20ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ಡಿಸೆಂಬರ್ 22ಡಿಸೆಂಬರ್ 23ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಡಿಸೆಂಬರ್ 26ಡಿಸೆಂಬರ್ 27
ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ಡಿಸೆಂಬರ್ 29ಡಿಸೆಂಬರ್ 30ಡಿಸೆಂಬರ್ 31

: ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ

.

No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ