ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Feb 12, 2010

ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ [ Sociology ]


: ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ :

1. IGNOU Material
2. Sociology - ಸಚಿದೇವ್ & ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ್
3. Sociology - T.B. Bottomore.
4. Sociology Themes & Perspectives - Moralambose & R.M. Heald.
5. Unique Guide.
6. Dhilion Guide.
7. Spectrum Guide.
8. Sociology Dictionary - ವಿಲಿಯಮ್ ಪಿ.ಸ್ಕಾಟ್
9. Social Demography - Asha & Bandhi.
10. Social Anthropology - ಮದನ್ & ಮಜುಂದಾರ್
11. Political System - Smelser.
11.Cultural Anthropology -ಮದನ್ & ಮಜುಂದಾರ್
12.Sociology - Horton and ಹಂಟ್
13.Introduction to Sociology - Harlambus
14. Tribal India - ಎಲ್.ಪಿ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
15. Modernisation of Indian Tradition - Y. ಸಿಂಗ್
16. NCERT tests on sociology
17. Oxford Dictionary / Collins
18. Chapters from a good book on Demography and Urban geography
: ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ :

1. Society in India - ರಾಮ್ ಅಹುಜಾ
2. Social problems in India - ರಾಮ್ ಅಹುಜಾ
3. IGNOU notes (especially for thinkers and topic on Indian system)
4. Caste its 20th Century Avatar - ಎಂ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
5. participation as freedom - ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ & ಜೀನ್ ಡ್ರೀಝ್
6. Modernisation of Indian Tradition - Y.ಸಿಂಗ್
7. Social tradition in India - Y.ಸಿಂಗ್
8. Tribal India - ಎಲ್.ಪಿ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
9. ಯೋಜನಾ (Independence day special 2001 on population)
10. Social Change in India - Y. ಸಿಂಗ್
11. Niel J. Smelser for Economy and Society
12. Sociological theory - ಅಬ್ರಾಹಮ್ & ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್


: ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು :

 • Sociology - T.B. Bottomore
 • Sociology - ಹ್ಯಾರಿಎಂ.ಜಾನ್ಸನ್
 • Sociology: An introduction and analysis - Maclver and Page
 • Handbook of sociology - Ogburn and Ninkoff
 • Social anthropology - ಮದನ್ & ಮಜುಂದಾರ್
 • Social Thought - ಅಬ್ರಾಹಮ್ & ಮೋರ್ಗಾನ್
 • Social structure - ಎಂ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
 • Dictionary of sociology - Dunean and Mitchel or Penguin

 

: ಪಾಠವಾರು ಪುಸ್ತಕ ಸಲಹೆಗಳು :

 • Introductory sociology: ಟಿ.ಬಿ.ಬಾಟ್ ಮೋರ್
 • Basic contribution of sociological and anthropological thinkers: dictionary of sociology, Social and cultural process: Maclver and Page and ಮದನ್ & ಮಜುಂದಾರ್
 • Deviance and central: Social stratification - Harlambos and T.B. Bottomore
 • Illustrations - ಜಾನ್ಸನ್
 • Political institutions - Bottomore
 • Religious and social institutions - ಮದನ್ & ಮಜುಂದಾರ್
 • Basic Concepts of Indian sociology - Y Singh (Modernization of Indian Tradition), Villavge, Town, City, Maclver & Page

No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ