ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Feb 14, 2010

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ [ Public Administration ]

.


: ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ :


1. Indian Administration - ರಮೇಶ್ ಕೆ.ಅರೋರಾ ಮತ್ತು ರಜನಿ ಗೋಯಲ್
2. Indian Administration - ಎಸ್.ಆರ್.ಮಹೇಶ್ವರಿ
3. Administrative Theory - ಅವಸ್ಥಿ & ಅವಸ್ಥಿ
4. Public Administration - ಅವಸ್ಥಿ & ಮಹೇಶ್ವರಿ
5. Administrative Thinkers - ಆರ್.ಪ್ರಸಾದ್ & ಪ್ರಸಾದ್
6. Administrative Thinkers - ಎಸ್.ಆರ್.ಮಹೇಶ್ವರಿ
7. Public Administration - ಸದನ್ (Sadan) & ಶರ್ಮಾ
8. Local Government - ಎಸ್.ಆರ್.ಮಹೇಶ್ವರಿ 
9. New Horizons of Public Administration - ಮೋಹಿತ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ
10. Public Administration Theory and concepts - ರುಮ್ಕಿ ಬಸು
11. Public Administration (Manual) (TATA MC Graw Hill) - ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್
12. Indian Constitution - ಡಿ.ಡಿ.ಬಸು ಅಥವಾ ಪಾಂಡೆ
13. Public Administration and Public Affairs - ನಿಕೋಲಸ್ ಹೆನ್ರಿ
14. Modern Public Administration - ನಿಗ್ರೋ & ನಿಗ್ರೋ

 

: ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ / General Reference Books :


ವಿಷಯದ ಸರಿಯಾದ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಆ ವಿಷಯದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಅಭ್ಯಸಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಪದ್ಧತಿ. { (evolution of public administration discipline) of the subject should be studied with great emphasis. }

 • Public administration in theory and practice - ಎಂ.ಪಿ.ಶರ್ಮಾ & ಬಿ.ಎಲ್.ಸದನ್
 • Public administration - ಮೋಹಿತ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ
 • Modern public administration - ನಿಗ್ರೋ & ನಿಗ್ರೋ
 • Theories and principles of administration : Administrative thinkers - ಪ್ರಸಾದ್ & ಪ್ರಸಾದ್
 • Principles of management - ಟೆರ್ರಿ & ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್
 • Administrative Behaviors: Managing organizational behavior -  ಪೌಲ್ ಹರ್ಸಿ & ಕೆನೆತ್ ಬ್ಲಾಂಕಾರ್ಡ್
 • Personal Administration - Public personal administration - ಓ.ಗ್ಲೆನ್ ಸ್ಟಾಲ್
 • Financial administration: Financial administration of India - M.J.K. Thavaray
 • Comparative administration : public administration a comparative perspective - ಫೆರ್ರೆಲ್ ಹೆಡಿ(Ferrel Heady) or Comparative public administration - ರಮೇಶ್
 • Control over administration : Public administration - ಅವಸ್ಥಿ & ಮಹೇಶ್ವರಿ
 • Central administration in India: Central administration - ಎ.ಅವಸ್ಥಿ
 • Civil Services in India : Indian administration - ಎಸ್.ಆರ್.ಮಹೇಶ್ವರಿ
 • District and local administration: State administration - ಜೆ.ಡಿ.ಶುಕ್ಲಾ
 • District administration -- ಎಸ್.ಎಸ್.ಖೇರಾ
 • Local Government in India - ಎಸ್.ಆರ್.ಮಹೇಶ್ವರಿ
 • Laxmikant's guide (for clearing conepts)
 • IGNOU Study Materials
 • IJPA articles on relevant topics
 • ಪ್ರಚಲಿತ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ