ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Mar 3, 2010

ಭೂಗರ್ಭ ಶಾಸ್ತ್ರ [ Geology ]

:: ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು ::


 • Geology: An Introduction - Kronaris and Krambine
 • Text Book of Geology - P.K. ಮುಖರ್ಜೀ
 • Text Book of Physical Geology - ಮಹಾಪಾತ್ರಾ
 • Geomorphology - Woolridge or Tharnbury
 • Principles of Petrology - G.W. Turrel
 • Petrography - Williams
 • Mineral and Crystal Science - V.C. Jesh
 • Sedimentary Rocks - Petti John
 • Underground Hydrology - David Keith Toad
 • Igneous Rocks and Metromorphic Petrology - Turner
 • Ocean - Squaredrop, Johnson and Bliming
 • Simple Geological Structure - Plate and Charlincr
 • Soil Minerology - I. E. Grim
 • A Dictionary of Geology - Morrison

No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ