ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Feb 20, 2010

ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ [ Botany ]

.

Microbiology - { ಪೊವಾರ್ - 2 ಪುಸ್ತಕಗಳು }
Pathology - { ಸಿಂಗ್ along with a ವಿದೇಶಿ ಲೇಖಕ }
Cryptograms - { ಬಿ.ಆರ್.ವಸಿಷ್ಠ }
Algae and Fungi - { ಪಿ.ಸಿ.ವಸಿಷ್ಠ }
Pteridophytes : gymnosperms - along with both volumes by ಪಾಂಡೆ & ತ್ರಿವೇದಿ
Embryology - ಭೋಜ್ವಾನಿ & ಭಟ್ನಾಗರ್
Plant Anatomy - { Esau } ಅಥವಾ { ಬಿ.ಪಿ.ಪಾಂಡೆ }
Taxonomy - { ನಾಯರ್ : ದತ್ತಾ }
Cell Biology - { De Robertis & Ambrose } or { Easu } or { Powar }
Genetics - { Strickberger } or { ವೀರ್ ಬಾಲಾ ರಸ್ತೋಗಿ }
Physiology and Biochemistry - { Salisbury and Ross } ಅಥವಾ
{ Fritz and Noggle }
Ecology - { ವೀರ್ ಬಾಲಾ ರಸ್ತೋಗಿ & ಎಮ್.ಎಸ್.ಜಯರಾಜ್ } ಅಥವಾ { ಪಿ.ಡಿ.ಸಿಂಗ್ }
Economic Botany - { ಕೊಛಾರ್ } ಅಥವಾ { ವರ್ಮಾ }.

No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ