ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Feb 21, 2010

ಮಾನವ ಶಾಸ್ತ್ರ [ Anthropology ]

Paper I

(Part I) (Topic 7ರವರೆಗೆ)ರ ಸಲುವಾಗಿ ಪರಾಮರ್ಶನೆ ಗ್ರಂಥಗಳು

1. Beattie : Other Cultures
2. Beals & Hoijer/ : An Introduction to Anthropology
3. Haviland : An Introduction to Anthropology
4. Vaid : Economy and Social Relations
5. U.S. ಮಿಶ್ರಾ : An Introduction to Social-Cultural Anthropology (in Hindi)
6. Mishra & Hasnain : Unifying Anthropology
7. Honigman : he World of Man
8. Herskovits : Cultural Anthropology
9. ಮಜುಂದಾರ್ & ಮದನ್ : An Introduction to Social Anthropology
10. ಸಾಗರ್ ಪ್ರೀತ್ : Basic Concepts in Sociology and Anthropology
11. Abhik Ghosh : Meetings with the Other (on Fieldwork Techniques)
12. Cultural Anthropology : { ಗಯಾ & ಪಾಂಡೆ }

(Part II)

1. Harrison et. al : Human Biology
2. ಶುಕ್ಲಾ & ರಸ್ತೋಗಿ : Physical Anthropology & Human Genetics
3. Stein & Rowe : An Introduction to Physical Anthropology.
4. ವೈದ್ & ಪಾಂಡೆ : Jaivik Manavshastra (in Hindi)
5. B. Janusch : Origins of Man
6. ವಿರೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್ : Evolution of Genus Homo
7. ಸುರೇಂದರ್ ನಾಥ್ : Forensic Anthropology
8. ಸುರೇಂದರ್ ನಾಥ್ : Nutritional Anthropology
9. M. Harris : Rise of Anthropological Theory
10. U.S. ಮಿಶ್ರಾ : Anthropological Thought (in Hindi)
11. Herskovits : Cultural Anthropology
12. ಜವಾಹರ್ ಪ್ರಕಾಶನದ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆ

Paper II


1. NCERT : Indian Society, Social Change
2. D.K. ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ : An Outline of Indian Prehistory
3. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ : Caste in India & Other Essays
4. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ : Social Change in Modern India
5. Y. ಸಿಂಗ್ : Modernisation of Indian Tradition
6. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ & ರೈ : Tribal Cultures of India
7. N. Hasnain : Indian Anthropology
8. N. Hasnain : Tribal India
9. R.C. ವರ್ಮಾ : Indian Tribes
10. Vaid : Who Cares for Tribal Development (Hindi & English)
11. A.L. Basham : The Wonder that was India
12. G.S. ಭಟ್ : Bharatiya Samajik Vichar (in Hindi)
13. ಸಾಗರ್ ಪ್ರೀತ್ : Reservation for Backward Classes a Perspective

No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ