ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Dec 7, 2009

TAG LINES : ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ದೇಶ / ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರಚಾರ ವಾಕ್ಯ : Slogans Of Tourism From Various Countries / Regions


.

CAPITAL / MAJOR CITIES of COUNTRIES


WASHINGTON - Say WA !

NEWDELHI - Delhi Celebrates

LONDON - See The World. Visit LondonCOUNTRIES of THE WORLD

ALBANIA - A New Mediterranean To Love


ANGUILLA - Feeling Is Believing


ARUBA - One Happy Island


AUSTRALIA - Where The Hell Are You ?


BELIZE - Mother Nature's Best Kept Secret ( Belize It or Not ! )


BRAZIL - Sensational !


CANADA - Keep Exploring 


COLOMBIA - The Only Risk Is Wanting To Stay


COSTARICA - No Artificial Ingrediants


CROATIA - The Mediterranean As It Once Was 


CUBA - Viva CubaECUADOR - Life At Its Purest

EGYPT - Where It All Begins


EL SALVADOR - Impressive

FINLAND - Visit Finland. Breathe. 


FRANCE - Rendez-vouse En France


GERMANY - Affordable Hospitality

GRENADA - Rythms of Spice 


GUATEMALA - Soul of The Earth

HONGKONG - Best Place. Best Taste.

HUNGARY - A Love For Life 


INDIA - Incredible !ndia

INDONASIA - Admit It. You Love It.


ITALY - Much More


JAMAICA - Once You Go, You Know

JAPAN - Cool Japan


MALAYSIA - Truly Asia !

MALDIVES - Sunny Side of Life 


MONTENEGRO - Wild Beauty


NAMIBIA - Land of Contrasts


NICARAGUA - Unique


NEWZEALAND - 100% Pure NewZealand

ROMANIA - Land of Choice 


PANAMA - It Will Never Leave You


PERU - Discover Peru

PHILIPPINES - WOW Philippines 


SINGAPORE - Uniquely Singapore

SLOVAKIA - Little Big Country 


SLOVENIA - I Feel sLOVEnia 

SPAIN - Smile ! You Are in Spain


SWITZERLAND - Get Natural

TAIWAN - Touch Your Heart


TANZANIA - Land of Kilimanjaro Zanzibar And The Serengeti 


THAILAND - Amazing Thailand. Amusing Land


STATES of AMERICA

ALABAMA - Share The Wonder


ALASKA - Beyond Your Dreams, Within Your Reach


ARIZONA - The Grand Canyon State


ARKANSAS - The Natural State


CALIFORNIA - Find Yourself Here


COLARADO - Enter A Higher State


CONNECTICUT - You Belong in ConneCTicut


DELAWARE - It's Good Being First ( 1st state to ratify the constitution )


COLOMBIA - Taxation Without Representation


FLORIDA - Sunshine State ( The Land of Good Living )


GEORGIA - Georgia on My Mind


HAWAII -The Islands of Aloha


IDAHO - Great Potatoes. Tasty Destinations.


ILLINOIS - Mile After Magnificent Mile


LOWA - Fields of Opportunities.


INDIANA - Restart Your Engines


KANSAS - There's No Place Like Home


KENTUCKY - Unbridled Spirit


LOUISIANA - Come As You Are. Leave Different.


MAINE - Worth A Visit, Worth A Lifetime


MARYLAND - Seize The Day Off.


MASSACHUSETTS - Make It Yours


MICHIGAN - Puer Michigan ( Getting The Upper Hand )


MINNESOTA - Explore Minnesota


MISSISSIPPI - Feels Like Coming Home


MISSOURI - Close To Home. Far From Ordinary.


MONTANA - The Last Best Place


NEBRASKA - Possibilities.. Endless.


NEVADA - Wide Open


NEW HAMPSHIRE - You Are Going To Love It Here


NEW JERSEY - Come See For Yourself


NEW MEXICO - Land of Enchantment


NEWYORK - I Love Newyork ( Uncork NewYork )


NORTH CAROLINA - A Better Place To Be


NORTH DAKOTA - Legendary


OHIO - So Much To Discover


OKLAHOMA - Oklahoma is OK


OREGON - We Love Dreamers


PENSYLVANIA - You've Got A Friend in Pensylvania ( America Starts Here )


PUERTO RICO - Island of Enchantment


RHODE ISLAND - Unwind


SOUTH CAROLINA - Smiling Faces. Beautiful Places.


SOUTH DAKOTA - Great Faces. Great Places.


TENESSEE - America At Its Best


TEXAS - Everything's Is Bigger in Texas


UTAH - There Is Still The Right Place


VERMONT - Vermont, Naturally


VIRGINIA - Virginia is For Lovers


WASHINGTON - Say WA !


WEST VIRGINIA - Wild And Wonderful


WISCONSIN - Live Like You Mean It


WYOMING - Like No Place on Earth: ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ


.

1 comment:

Blogger said...

The New York Pass is like a credit card - which allows you completely free admission to over 80 popular New York attractions.

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ