ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Dec 11, 2009

TAG LINES : ಹೈಪರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು / ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಗಳು : Slogans of Hyper Markets / Shopping Malls


.

CENTRAL MALL - Shop.Eat.Celebrate.


WALMART - Always Low Price. Always.


BLOOMINGDALES - Like No Other Store In The World.


HOME DEPOT - You Can Do It. We Can Help.


METRO - The Spirit of Commerce.


TESCO - Every Little Helps.


KROGER - Costs Less To Get More


BIG BAZAAR - इस से सस्ता और अच्छा कहीं नहीं मिलेगा 


KMART - The Stuff of Life.


MANTRI SQUARE -  Much More Than A Mall


FORUM MALL - Your Time. Your Space. GARUDA MALL - Experience Shoppertainment.GOPALAN MALL - Value Retail destination..

1 comment:

Blogger said...

eToro is the ultimate forex broker for newbie and pro traders.

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ