ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Nov 1, 2009

General Abbreviations and their Expansions

General Abbreviations and their Expansions

A

AA : Anti-Aircraft; Author’s Alterations

AAAS: American Association of Advancement of Science

AAFI: Amateur Athletics Federation of Afro-Asian Games

AAI: Airport Authority of India

AAOU: Asian Association for Open Universities

AAPl: American Association of Physicians of Indian Origin

APSO: Afro-Asian Peoples Solidarity Organisation

AASU: All-Assam Students’ Union

ABC: Audit Bureau of Circulations; American Broadcasting Company; Australian Broadcasting Company

ABM: Anti-Ballistic Missiles

ABSU: All Bodo Students’ Union

ABU: Asian Broadcasting Union

AC: Alternating Current; Ashok Chakra; Ante Christum (Before Christ)

ACAS: Airborne Collision Avoidance System

ACC: Auxiliary Cadet Corps; Air Coordinating Committee

ACD: Asian Co-operation Dialogue

ACL: Access Control List

ACU: Asian Clearing Union

AD: Anno Domini (After Christ)

ADB: Asian Development Bank

ADBS: Advanced Data Broadcast System

ADC: Aide-de-Camp

ADF: Asian Development Fund

ADRs: American Depository Receipts

AEC: Atomic Energy Commission

AERB: Atomic Energy Regulation Board

AF: Audio Frequency

AFC: Asian Football Confederation

AFP: Agence France-Presse

AFSPA: Armed Forces (Special Powers)

AIIMS: All India Institute of Medical Sciences

AILTA: All India Lawn Tennis Association

AIMA: All India Management Association

AIMCET: All India Common Entrance Fest for Master of Computer Applications

A1MO: All India Manufacturers Organisation

AIMPLB: All India Muslim Personal Law Board

AINEC: All India Newspaper Editors’ Conference

AIR: All India Radio

AISNEC: All India Small Newspaper Editors’ Conference

AISSF: All India Sikh Students’ Federation

AITUC: All India Trade Union Congress

AIWHA: All India Women Hockey Association

AJT: Advance Jet Trainer

ALGOL: Algorithmic Language

ALH: Advanced Light Helicopter

am: Ante meridiem (before noon)

AMC: Army Medical Corps

AMICE: Associate Member of the Institute of Civil Engineers

AMIE: Associate Member of Institute of Engineers

AMIEE: Associate Member of the Institute of Electrical Engineers

AMU: Aligarh Muslim University; Asian Monetary Union

ANANDI: Area Networking Development Initiative

ANC: African National Congress

ANCA: Alternative Nuclear Command Authority

ANERT: Agency for Non-Conventional Energy and Rural Technology

ANMC-21: Asian Network of Major Cities-21

ANN: Asian News Network

ANZUS: Australia, New Zealand and United States (Three-Nation Defense Pact)

AOC: Air Officer Commanding

AP: Andhra Pradesh; Associated Press

APASL: Asia Pacific Association for Study of Liver

APCTT: Asia and Pacific Centre for Transfer of Technology

APEC: Asia Pacific. Economic Community

APHLC: All Parties Hill Leaders Conference

APM : Administered Price Mechanism

APPLE: Ariane Passenger Payload Experiment

APPU: Asian Pacific Postal Union

APT: Asia Pacific Tele community

ARC: Administrative Reforms Commission; Agricultural Refinance Corporation

ARDC: Agricultural Refinance and Development Corporation

ARF: ASEAN Regional Forum

ARP: Air Raid Precaution

ARPANET: Advanced Research Project Agency Network

ARTRAC: Army Training Command

ASCI: Administrative Staff College of India

ASCON: Army Static Switched Communication Network

ASEAN: Association of South East Asian Nations

ASEM: Asia Europe Meeting

ASI: Archaeological Survey of India

ASIDE: Assistance to States for Infrastructural Development for Exports

ASK : Aaykar Sampark Kendra

ASLV: Augmented Satellite Launch Vehicle

ASSOCHAM: Associated Chamber of Commerce and Industry

AT&C Losses: Aggregate Technical & Commercial Losses

AT&T: American Telegraphic and Telephone Co. Ltd.

ATC: Air Traffic Control

ATGM : Anti-Tank Guided Missile

ATM : Automatic Teller Machine

ATR: Action Taken Report

ATS: Anti Tetanus Serum

AU: African Union (formerly Organisation of African Unity)

AVARD: Association of Voluntary Agencies for Rural Development

AVC: Army Veterinary Corps

AVSM: Ati Vishisht Seva Medal

AVTAR: Army Vocational Training and Rehabilitation

AVUT: Association of Victims of Uphaar Tragedy

AWACS: Airborne Warning and Control System

AWWA: Army Wives’ Welfare Association


B


BITS: Birla Institute of Technology & Sciences

BJP: Bharatiya Janata Party

BKKP: Bhartiya Kisan Kamgar Party

B.Com.: Bachelor of Commerce
B.Ed.: Bachelor of Education
B.Pharrn.: Bachelor of Pharmacy
B.Sc.: Bachelor of Science
B2B: Business to Business
B2C: Business to Consumer
BAC: Business Advisory Committee
BAI: Badminton Association of India
BALCO: Bharat Aluminium Company ltd
BARC: Bhabha Atomic Research Centre
BBC: British Broadcasting Corporation
BC: Before Christ
BCCI: Board of Control for Cricket in India: Bank of Credit and Commerce International
BCG: Bacillus Calmette-Guerin (preventive vaccine for tuberculosis)

BCL: Bachelor of Civil law

BDO: Block Development Officer

BEL: Bharat Electronics Limited

BENELUX: Belgium. Netherlands and Luxembourg

BFA: Boao Forum for Asia

BGA: Blue Green Algae

BHEL: Bharat Heavy Electricals Ltd.

BHU: Banaras Hindu University

BICP: Bureau of Industrial Costs and Prices

BIFR: Board for Industrial and Financial Reconstruction

BIMARU: Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh

BIMSTEC: Bangladesh, India, Myanmar. Sri Lanka, Thailand Economic Cooperation.

BIPPA: Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement

BIS: Bureau of Indian Standards~ Bank of International Settlement

BKU: Bharatiya Kisan Union

BLOB: Binary Large Objects

BMW: Bayerische Motoren Warke AG

BOAC: British Overseas Airways Corporation (now British Airways)

BOLT: Build-Own-Lease-Transfer

BP: Blood Pressure

BPE: Bureau of Public Enterprises

BPO: Business Process Outsourcing

bps: bytes per second

BRAI : Broadcast Regulatory Authorities of India

BREAD : Basic Research Education And Development Society

BRIC: Brazil. Russia, India and China

BRO: Border Roads Organisation

BRPSE: Board for Reconstruction of Public Sector Enterprises

BSE: Bombay Stock Exchange

BSES: Bombay Suburban Electricity Supply

BSF: Border Security Force

BSI: Botanical Survey of India

BSNL: Bharat Sanchar Nigam

BSP: Bahujan Samaj Party

BSS: Bharat Sewak Samaj; Standard Specifications.


C


C2C: Consumer to Consumer

CAB: Civil Aeronautics Board; Central Advisory Board

CABE: Central Advisory Board for education

CACCI: Confederation of Asia-Pacific Chambers of Commerce & Industry

CACP: Commission on Agricultural Costs and Prices

CADA: Command Area Development Agency

CAG: Comptroller and Auditor-General w India

CAMELS: Capital Adequacy. Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity & Systems

CAN: Calcium Ammonium Nitrate

Cantab: Cantabrigienis (of Cambridge)

CAPART: Council for Advancement of People’s Action and Rural Technology

CAPD: Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis

CAPES: Computer-Aided Paperless Examination System

CARD: Centre for Astronomical Research and Development

CARE: Cooperative for American Relief Everywhere

CAS: Chief of the Air Staff; Conditional Access System

CASE: Commission on Alternative Sources of Energy

CASI: Centre for the Advanced Study of India

CAT: Computerised Axial Tomography

CAZRI: Central Arid Zone Research Institute Ltd.

CBDT: Central Board of Direct Taxes

CBEC: Central Board of Excise and British Customs

CBFC: Central Board of Film Certification

CBI: Central Bureau of investigation

CBM: Confidence Building Measures Central CBR: Central Board of Revenue

CBRI: Central Building Research Institute

CBSE: Central Board of Secondary Education

CBT: Children’s Book Trust

CBU: Completely built-up

CCDP: The Committee for Coordination on Disappearances in Punjab.

CCEA: Cabinet Committee on Economic Affairs

CCI: Cricket Club of India; Cement Corporation of India

CCP: Cabinet Committee on Prices CCS: Cash Compensatory Support

CD: Civil Defence; Community Development: Certificate of Deposit: Compact Disc

CDAC: Centre for Development of Advanced Computing

C-DAC: Centre for Development of Advanced Computing

CDMA: Code Division Multiple Access

C-DOT: Centre for Development of Telematics

CDRI: Central Drug Research Institute

CD-ROM: Compact Disc-Read Only Memory

CDS: Compulsory Deposit Scheme

CEC: Chief Election Commissioner: Chief Executive Councilor

CECRI: Central Electro Chemical Research institute

CEERI: Central Electronic Engineering Research Institute

CENTO: Central Treaty Organisation

CENVAT: Central Value Added Tax

CEO: Chief Electoral Officer; Chief Executive Officer

CERC: Consumer Education and Research Centre

CFC: Chloro Fluoro Carbon

CFSL: Central Forensic Science Laboratory

CGA: Central Ganga Authority

CGF: Commonwealth Games Federation

CGHS: Central Government Health Scheme

CGI: Common Gateway Interface

CGIAR: Consultative Group on International Agricultural Research

CGS: Centimetre Gram Second (units of measurement)

CHOGM: Commonwealth Heads of Government Meeting

CHOGRM: Commonwealth Heads of Government Regional Meeting

CIA: Central Intelligence Agency (U.S.A.)

CIB: Credit information Bureau

CICA: Conference on Interaction and confidence-building Measures in Asia

CID: Criminal Investigation Department

CIET: Central Institute of Educational Technology

CIGAR: Consultative Group on International Agricultural Research

CII: Confederation of Indian Industry

CIIL: Central Institute of Indian Languages

C-in-C: Commander-in-Chief C IS: Commonwealth of Independent States

CISF: Central Industrial Security Force

CITES: Convention on International Trade on Endangered Species

CITU: Centre of Indian Trade Unions

CIWTC: Central Inland Water Transport Corporation

CKD: Completely Knocked Down

CLASP: Child Labour Action and Support Project

CLAWS : Centre for Land Warfare Studies

CLB: Company Law Board

CM: Chief Minister; Common Market

CMA: Coal Mines Authority

CMAG: Commonwealth Ministerial Action Group

CMC: Computer Maintenance Corporation

CMEA: Council for Mutual Economic Assistance

CMERI: Central Mechanical Engineering Research Institute

CMIE: Centre for Monitoring Indian Economy

CMO: Chief Medical Officer

CMP: Common Minimum Programme

CNC: Computerised Numerical Control

CNG: Compressed Natural Gas

CNN: Cable News Network

CNS: Chief of Naval Staff

CO: Commanding Officer

COAS: Chief of Army Staff

COD: Cash On Delivery: Central Ordnance Depot

COFEPOSA: Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Act

COL: Commonwealth of Learning

COMECON: Council for Mutual Economic Assistance

COMESA : Common Market for Eastern and Southern Africa

COMEX: Commonwealth Expedition

COMPS: Coastal Ocean Monitoring and Prediction Centre

CONCORD: Council of North Indian States for Cooperation and Regional Development

COPO: Citizens Organisation for Public Opinion

COPRA: Consumer Protection Act

COPU: Committee on Public Undertakings (of Parliament)

CORDET: Cooperative Rural Development [rust

CPC: Civil Procedure Code

CPCB: Central Pollution Control Board

CPCSEA: Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animal\

CPF: Contributory Provident Fund

CPHERI: Central Public health Engineering Research Institute

CPIkNI1: Communist Party of India. (Marxist)

CPI(ML): Communist Party of India (Marxist-Leninist)

CPI: Communist Party of India CPI-IW: Consumer Price Index for industrial Workers

CPMT: Combined Pre-Medical Tests

CPR: Cardio Pulmonary Resuscitation

CPSU: Communist Party of the Soviet Union

CPU: Committee on Public Undertakings; Commonwealth Press Union

CPWD: Central Public Works Department

CR: Central Railway; Chakravarty Rajagopalachari (Rajaji)

CRIDA: Central Research Institute for Dry-land Agriculture

CRIS: Centre for Railway information systems

CRISIL: Credit Rating Information Services of India

CRPF: Central Reserve Police Force

CRR: Cash Reserve Ratio CRRI: Central Road Research Institute

CRRID: Centre for Research in Rural and Industrial Development

CRY: Child Relief and You

CSCAP: Council for Security Cooperation in Asia Pacific

CSCE: Conference on Security and Cooperation in Europe

CSDS: Centre for the Studs’ of Developing Societies

CSIO: Central Scientific Instruments Organisation

CSIR: Council of Scientific and Industrial Research

CSIRO: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation

CSIS: Centre for Strategic and International Studies/Centre for Studies in Integrated Sciences

CSMCRI : Central Salt and Marine Chemicals Research Institute Bhavnagar)

CSO: Central Statistical Organisation

CSSRI: Central Soil Salinity Research Institute

CST: Central Sales lax

CT: Computerised Tomography

CTBT: Comprehensive Test Ban Treaty

CTO: Central Telegraph Office; Central Tractor Organisation; Chief Technical Officer

CTV: Colour Television

CV: Curriculum Vitae

CVC: Central Vigilance Commission

CVR: Cockpit Voice Recorder

CVRDE: Combat Vehicles Research Development Establishment

CWC: Central Warehousing Corporation: Chemical Weapons Convention

CWF: Consumer Welfare Fund

CWPC: Central Water and Power Commission

CWPRS: Central Water and Power Research Station

cwt: hundredweight (112 Ibs)


D


D & C: Dilation and Curettage

D Phil: Doctor of Philosophy

DA: Daily Allowance; Dearness Allowance

DAE: Department of Atomic Energy

DANICS: Delhi-Andaman Nicobar Island Civil Services

DAP: Di-Ammonium Phosphate

DAVP: Directorate of Advertising and Visual Publicity

DC: Direct Current; Deputy Commissioner

DCC: District Congress Committee

DCL: Doctor of Civil Law

DD: Doordarshan

DDT: Dichloro Diphenyl Trichloroethane (insecticide)

DEAL: Defence Electronics Applications Laboratory

DEG: German Investment and Development Company

DFDR: Digital Flight Data Recorder

DG: Director General. Dei Gratia (By the Grace of God)

DGAD: Directorate-General of Anti-Dumping And Allied Duties

DGCA: Director General of Civil Aviation

DGCEI: Directorate General of Central Excise Intelligence

DGHC: Darjeeling Gorkha Hill Council

DGMS: Directorate General of Mines Safety

DGS & D: Directorate General of Supplies and Disposals

DGTD: Directorate General of Technical Development

DHSD: Duplex-High Speed Data Service

DIA : Defence Intelligence Agency

DIC: District industries Centre

DIG: Deputy Inspector General

DIR: Defence of India Rules

DLO: Dead Letter Office (see RLO)

DM: District Magistrate

DMA: Direct Memory Access

DM1: Directorate of Marketing and Inspection

DMK: Dravida Munnetra Kazhagam

DMRC: Delhi Metro Rail Corporation

DMRTS: Delhi Metro Rapid Transport System

DNA: Di-oxyribonucleic Acid (biological elements)

DO: Demi-Official

DOARS : Deep Ocean Assessment and Reporting System

DOD: Department of Ocean Development

DOE: Department of Electronics

DOTS: Directly Observed Treatment Short-Course

DP: Displaced Person

DPBS: Developmental Press Bulletin Service

DPI: Director of Public Instruction

DPSA: Deep Penetration Strike Aircraft

DPT: Diptheria, Pertussis and Tetanus (Vaccine)

DRDO: Defence Research and Development Organisation

DRES: Department of Renewable Energy Sources

DRF: Depreciation Reserve Fund

DRI: Differential Rate of Interest; Directorate of Revenue Intelligence

DSB: Digital Satellite Broadcasting

DSC: Distinguished Service Cross

DSIDC: Defence Scientific Information and Documentation Centre

DSL: Digital Subscriber Line

DST: Department of Science and Technology

DTAA: Double Taxation Avoidance Agreement

DTH: Direct-to-Home

DTS: Digital Theatre System

DVC: Damodar Valley Corporation

DVD: Digital Versatile/Video Disc

DVM: Doctor of Veterinary Medicine

DWT: Dead Weight Tonnes


E


E & 0 E: Errors and Omissions Excepted

EAC: Employment Assistance Centre

EARC: Economic Administrative Reforms Commission

EAS: Employment Assurance Scheme

ECA: Essential Commodities Act

ECAFE: Economic Commission for Asia and Far East (now ESCAP)

ECE: Economic Commission for Europe

ECG: Electrocardiogram

ECGC: Export Credit and Guarantee Corporation

ECHR: European Commission on Human Rights

ECM: European Common Market

ECOSOC: Economic and Social Council (UN)

ECS: Electronic Clearance Service

EDBI: Educational Development Bank of India

EDCIL: Educational Consultants India Ltd.

EDI: Electronic Data Interchange

EDMS: Electronic Document Management System

EEC: European Economic Community

EEC: Electro Encephalogram

EEZ: Exclusive Economic Zone

EFA: Education For All

EFF: Extended Fund Facility

EFTA: European Free Trade Association - eg. exempli gratia (for example)

EGP: Exterior Gateway Protocol

EIL: Engineers India Limited

E-in-C : Engineer-in-Chief

EIS: Executive Information System

ELCINA: Electronics Compone0~ Industries Association

ELJSA: Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay

ELSS: Equity Linked Saving Scheme

E-mail: Electronic Mailing

EMF: Electro Motive Force

EMG: Electro Myograni

EMS: European Monetary System

EMU: Electric Multiple Unit, European Monetary Union

ENS: Eastern Newspapers Society EOU: Export Oriented Units

EPABX: Electronic Private Automatic Branch Exchange

EPCG: Export Promotion Capital Goods

EPCH: Export Promotion Council for Handicrafts

EPCJ: Enhanced Proliferation Control Initiative

EPF: Employees Provident Fund EPO: Earth Parking Orbit

EPRLF: EJam People’s Revolutionary Liberation Front

EPROM: Erasable, Programmable Read Only Memory

EPZ: Export Processing Zone ER: Eastern Railway ERM: Exchange Rate Mechanism

ERNET: Educational and Research Network

ERS: European Remote Sensing (satellite)

ESA: European Space Agency

ESC: Electronics and Computer Software Export Promotion Council

ESCAP: Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

ESIC: Employees’ State Insurance Corporation

ESMA: Essential Services Maintenance Act

ESP: Extra Sensory Perception

EST: Eastern Standard Time

Est: Established

ETA: Euskadi to Askalasuma (a terrorist organisation in Spain)

etc: etcetera (and other)

ETT: Embryo Transfer Technology

ETTDC: Electronics Trade and Technology Development Corporation

ETV: Educational Television

EURATOM: European Atomic Community

EUTELSAT: European Telecommunications Satellite

EVM: Electronic Voting Machine

EVR: Electro video Recording

EW: East-West

F


FACT: Fertilizers & Chemicals Travancore limited

FACTS : Fingerprint Analysis and Criminal Tracing System

FAO: Food and Agriculture Organisation (of United Nations)

FBI: Federal Bureau of Investigation (of I’SA)

FBTR: Fast Breeder Test Reactor

FBW: Fly-By-Wire

FCI: Food Corporation of India

FCNRA: Foreign Currency Non-Resident Account

FCRA: Foreign Contribution Regulation Act

FDI: Foreign Direct Investment

FEDEX: Federal Express

FEMA: Foreign Exchange Management

FERA: Foreign Exchange Regulation Act

FICCI: Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry .

FIDE: Federation International D’Eches (International Chess Federation)

FIEO: Federation of Indian Exports Organisations

FIFA: International Football Federation

FIH: International Hockey Federation

FII: Foreign Institutional Investors

FIPB: Foreign Investment Promotion Board

FIPC: Foreign Investment Promotion Council

FIR: First Information Report

FIRE: Fully Integrated Robotised Engine

FLAG: Fibre-optic Link Around the Globe

FM: Field Marshal

FMCT: Fissile Material Cut-off Treaty

FMD: Foot and Mouth Disease f.o.b.: free on board for free on rail

FORE: Foundation for Organisational Research and Education

FPS: Foot-Pound-Second (Units of measurement); Fare Price, Shop

FRCP: Fellow of Royal College of Physicians

FRCS: Fellow of Royal College of Surgeons

FRGS: Fellow of Royal Geographical Society

FRN: Floating Rate Note

FRS: Fellow of Royal Society

FTII: Films and. Television institute 01 India

FTP : File Transfer Protocol

FTS: Foreign Travel Scheme

FTU: Free Trade Union

FTZ: Free Trade Zone

G


GAAP: Generally Accepted Accounting Practices

GAEL: Global Alliance for The Elimination of Leprosy

GAIL: Gas Authority of India Limited

GAP: Ganga Action Plan

GATE: Graduate Aptitude Test in Engineering

GATT: General Agreement on Tariff and Trade

GB: Great Britain

GCC: Gulf Cooperation Council

GCF: Greatest Common Factor

GCM: Greatest Common Measure; General Court Martial

GCMMF : Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation

GDI: Gender-related Development Index

GDP: Gross Domestic Product

GDR: German Democratic Republic (East Germany); Global Depository Receipt

GEDIS: Gateway Electronic Data Interchange Services

GEF: Global Environment Facility

GEM: Gender Empowerment Measure

GHC: Gorkha lull Council

GHQ: General Headquarters

GI: Government Issue; General Issue

GIAS: Gateway Internet Access Services

GIC: General Insurance Corporation

GIDC: Gujarat Industrial Development Corporation

GIEC: Global Indian Entrepreneurs Conference

GIS: Global Information System

GIST: Graphics and Intelligence-based Script Technology

GLOBE: Global Learning and Observation to Benefit the Environment

GM: General Manager. General Motors

GMAT: Graduate Management Admission Test

GMDSS: Global Maritime Distress and Safety System

GMPS: Global Mobile Personnel Communications System

GMRT: Giant Metrewave Radio Telescope

GMT: Greenwich Mean Time

GMUNET: Global Mega University Net

GNLF: Gorkha National Liberation Front

GNP: Gross National Product

GOC: General Officer Commanding

GOI: Government of India

GOP: Grand Old Party

Govt: Government

GPF: General Provident Fund; Gandhi Peace Foundation

GPO: General Post Office

GPRS: General Pocket Radio System

GRAM: Geo Reference ‘ Area Management

GRE: Graduate Record Examination

GRT: Gross Rated Tonnage

GSI: Geological Survey of India

GSLV: Geo-synchronous Satellite Launch Vehicle

GSM: Global System for Mobile Communication

GSP: Generalised System of Preferences

GSTP: Global System of Trade Practices

GTICL : Gas Transportation & infrastructure Co. Ltd.

H


HAI: Health Action International

HAL: Hindustan Aeronautics Limited

HC: House of Commons; High Court

HCF: Highest Common Factor

HDI: Human Development Index

HDML: Hyper Devices Markup Language

HE: His Excellency; Her Excellency

HEH: His/Her Exalted Highness

HEMRL: High Energy Materials Research Laboratory

HESSI: High Energy Solar Spectroscopic Imager

HF: High Frequency

HG: His/Her Grace

HH: Her Highness; His Highness; His Holiness

HHEC: Handicrafts and Handloom Exports Corporation

HISA: Hero Indian Sports Academy

HITEC: Hyderabad Information Technology Engineering Consultancy

HIV: Human Immunodeficiency Virus

HLC: Humanitarian Law Commission (Red Cross)

HM: Her Majesty. His Majesty

HMI: Himalayan Mountaineering Institute

IIMT: Hindustan Machine Tools; Head Micro Telephone

HMY: His Master’s Voice

HP: Harmonic Progression: Himachal Pradesh

hp: horse power

HPU: Hill People’s Union

HQ: Headquarters

Hr: Hour

HRD: Human Resource Development

HRH: His Royal Highness: Her Royal Highness

HSD: High Speed Diesel

HSL: Hindustan Steel Limited

HSRRSS: high Spatial Resolution Remote Sensing Satellite

HSTS: High Speed Tram System

HT: high Tension

HTCG : High Technology Cooperation Group

HTML: Hyper Text Markup Language

HTR: High Temperature Reactor

http: hypertext Transfer Protocol

HUDCO: Housing and Urban Development Corporation

HV: High Voltage

HVNET: High Speed VSAF Network

HZL: Hindustan Zinc Limited

I


I & B: Information and Broadcasting

IA: Indian Airlines

IAAF: International Amateur Athletic Federation

IAAS: Indian Audit and Accounts Service

IAC: Indian Airlines Corporation

IAEA: International Atomic Energy Agency

IAF: Indian Air Force

IAMC: Indian Army Medical Corps

IAMR: Institute of Applied Manpower Research

IARI: Indian Agricultural Research Institute

IAS: Indian Administrative Service

IASRI: Indian Agricultural Statistical Research Institute

IATA: International Air Transport Association

IATP: Income Adjusted to Total Population

ib, ibid: Ibidem (in the same place)

IBEF: India Brand Equity Fund

IBM: International Business Machines: Indian Bureau of Mines

IBRD: International Bank for Reconstruction and Development (World Bank)

ICAA: international Civil Airports Association

ICADR: The International Centre for Alternate Dispute Resolution

ICAI: Institute of Chartered Accountants of India

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ICAR: Indian Council of Agricultural Research

ICBL: International Campaign to Ban Landmines

ICBM: Inter-Continental Ballistic Missile

ICC: International Chamber of Commerce; International Control Commission;

International Cricket Council

ICCR: Indian Council for Cultural Relations

ICCS: International Commission of Control and Supervision

ICCW: Indian Council of Child Welfare

ICDS: Integrated Child Development Scheme

ICE: InfoTech Communications And Entertainment

ICFTU: International Confederation of Free Trade Unions

ICHR: Indian Council of Historical Research

ICICI: Industrial Credit and investr~1ent Corporation of India

ICJ: International Court of Justice’

ICMR: Indian Council of Medical Research

ICOR: International Capital Output Ratio

ICPD: International Conference on Population and Development

ICRA: Investment Information and Credit Rating Agency of India

ICRC: International Committee of Red Cross

ICRIER: Indian Council for Research on International Economic Relations

ICRISAT: International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics

ICS: Indian Civil Service

ICSI: Institute of Company Secretaries of India

ICSSR: Indian Council of social Sciences Research

ICSW: Indian Council of Social Welfare

ICW: International Council of Women

ICWA: Indian Council of World Affairs

IDA: International Development Agencies.

IDBI: Industrial Development Bank of India

IDC: Industrial Development Corporation

IDD: International Direct Dialing

IDE: Integrated deice Electronics

IDPL: Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited

IDRC: International Development Research Centre

IDSA: Institute of Defence Studies and Analysis

ie: id est (that is)

IELTS: International English Language Testing System

IES: Indian Economic Service

IETE: Institution of Electronics and Telecommunications Engineers

IFA: Indian Football Association

IFAD: International Fund for Agricultural Development

IFC: Industrial Finance Corporation: international Finance Corporation

IFCI: Industrial Finance Corporation of India

IFCS: International Federation of Company Secretaries

IFFCO: Indian Farmers Fertilisers Corporation Limited

IFFI: International Film Festival of India

IFP: Inkatha Freedom Party

IFRI: Indian Forest Research Institute

IFS: Indian Foreign Service; Indian Forest Service

IFTU: International Federation of Trade Unions

IFWJ: Indian Federation of Working Journalists

IG: Inspector-General

IGCAR: Indira Gandhi Centre for Atomic Research

IGIA: Indira Gandhi International Airport

IGMDP: Integrated Guided Missile Development Programme.

IGNCA: Indira Gandhi National Centre for Arts

IGNFA: Indira Gandhi National Forest Academy

IGNOU: Indira Gandhi National Open University

IGNP: Indira Gandhi Nahar Pariyojana

IHF: Indian Hockey Federation

IIAS: Indian institute of Advanced Studies

IIFT: Indian Institute of Foreign Trade

IIIT: Indian Institute of Information Technology

TIMC: Indian Institute of Mass Communications

IIP: Indian Institute of Petroleum

IIPA: Indian Institute of Public Administration

IIPA: International Intellectual Property Alliance

IIRS: Indian Institute of Remote Sensing

IISS: International Institute of Strategic Studies

IIT: Indian Institute of Technology

ILA: International Law Association

ILO: International Labour Organisation

ILS: Instrument Landing System

IMAP: Internet Mail Access Protocol

IMC: Indian Medical Council

IMDT: Illegal Migrants Determination by Tribunal Act

IMEWS: Integrated Missile Early Warning Satellites

IMF: International Monetary Fund

IMPPA: Indian Motion Picture Producers’ Association

IMPRES: Integrated Multi-train Passenger Reservation System

IMS: Indian Medical Service

IMT: Institute of Management and Technology

IMY: Indira Mahila Yojana

IN: Indian Navy

INA: Indian National Army; Iraqi News Agency

INFINET: Indian Financial Network

INFLIBNET: Information and Library Network Centre

INL: Indian National League

INMARSAT: International Maritime Satellite Organisation

INMAS: Institute of Nuclear Medicines and Allied Sciences

INPEX: Indian National Philatelic Exhibition

INS: Indian Newspaper Society: Indian Navy Ship

INSA: Indian National Science Academy

INSAT: Indian National Satellite

INTACFI: Indian National Trust for Art and Cultural Heritage

INTELEX: International Teleprinter Exchange

INTELSAT: International Telecommunication Satellite Consortium

INTERPOL: International Criminal Police Organisation

INTUC: Indian National Trade Union Congress

IOA: Indian Olympic Association

IOC: International Olympic Committee; Indian Oil Corporation

IOCOM: Indian Ocean Commonwealth

[OR-ARC: Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation

IOSCO: International Organisation of Securities Commission

IOU: I owe you

IP: Internet Protocol

IPBA: Inter-Pacific Bar Association

IPC: Indian Penal Code

IPCL: Indian Petro-chemicals Corporation Limited

IPEC: International Programme on the Elimination of Child Labour

IPKF: Indian Peace Keeping Force

IPO: Initial Public Offering

IPR: Intellectual Property Rights

IPS: Indian Police Service

IPSA: International Peace & Security Advancement

IPU: International Parliamentary Union IQ: Intelligence Quotient

IRA: Irish Republican Army; Insurance Regulatory Authority

IRBM: Intermediate Range Ballistic Missile

IRC: International Red Cross

IRCI: International Reconstruction Corporation of India -

IRCON: Indian Railway Construction Company

IRCS: International Red Cross Society

IRDA: Insurance Regulatory Development Authority

IRDP: Integrated Rural Development Programme

IREDA: Indian Renewable Energy Development Agency

IRNA: Iranian News Agency

IRRI: International Rice Research Institute

IRS: Indian Remote Sensing (satellite)

IRSE: Indian Railway Service of Engineers

ISAF: International Security Assistance Force

ISB: Indian School of Business

ISBA: International Sea-Bed Authority

ISBN: International Standard l3ook Number

ISC: Indian Science Congress

ISCON: Indian Steel Construction Company

ISD: International Subscriber Dialing

ISDN: Integrated Services Digital Network

ISI: Indian Standards Institute; Inter-services Intelligence (of Pakistan)

ISKCON: International Society for Krishna Consciousness

ISO: International Organisation for Standardisation

ISP: Internet Service Provider

ISRO: Indian Space Research Organisation

ISS: Islamic Sevak Sangh

IST: Indian Standard Time

ISTRAC: ISRO Telemetry, Tracking and Command Centre

ITBP: Indo-Tibetan Border Police

ITDC: India Tourism Development Corporation

ITES: Infotech Enabled Services

ITI: Indian Telephone Industries; Industrial Training Institute

ITO: Income Tax Officer; International Trade Organisation

ITPO: Indian Trade Promotion Oganisation

ITR: Interim Test Range

ITU: International Telecommunication Union

IUCD: Intra-Uterine contraceptive device

IUML: Indian Union Muslim League

IUPEP: Integrated Urban Poverty Eradication Programme

IVF: In-Vitro Fertilisation

IWAI: Inland Waterways Authority of India

TWDP: Integrated Watershed Development Programme

IWRS: Isolated Word Re-organisation System

IYC: Indian Youth Congress

J


J&K: Jammu and Kashmir

JAAC: Jharkhand Area Autonomous Council

JANAM: Jan Natya Manch

JBRI: Japanese Bond Research Institute

JCC: Junior Chamber of Commerce

JCO: Junior Commissioned Officer

JEIH: Jamaat-e-Tslami Hind

JIPMER: Jawaharlal lnstittite of Postgraduate1 Medical Education & Research (Pondicherry)

JKLF: Jammu and Kashmir Liberation Front

JMM: Jhatkund Mukthi Morcha

JNU: Jawaharlal Nehru University

JP: Janatha Party, Jayprakash Narayan; Justice of Peace

JPC: Joint Parliamentary Committee

JRC: Junior Red Cross

JRY: Jawahar Rozgar Yojana

JVM: Janata Vidyarthi Morcha

JVP: Janata Vimukthi Peramuna


K


KANU: Kenya African National Union

KAVAL: Kanpur, Allahabad, Varanasi, Agra and Lucknow

KBE: Knight of British Empire

KC: King’s Counsel

KCP: Karnataka Congress Party

Kg: Kilogram

KG: Kindergarten

KGB: Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosty (Committee for State Security)

KKK: Ku-Klux-Klan

KMBY: Khetihar Mazdoor Bima Yojana

KMT: Kuomintang (Nationalist Party of Taiwan)

KRC: Konkan Railway Corporation

KVA: Kilo-Volt-Ampere

KVIC: Khadi and Village Industries Commission

KVS: Kendriya Vidyalaya Sangathan

Kw: Kilowatt


L


L: 50 (in Roman numerals)

LAC: Line of Actual Control

LAN: Local Area Network

LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

lbw: leg, before wicket (in cricket)

LCA: Light combat Aircraft

LCD: Liquid Crystal Display; Least Common Denominator

LCM: Lowest Common Multiple.

LDC: Least Developed Countries; Lower Division Clerk

LED: Light Emitting Diode

LEE: Licentiate in Electrical Engineering

LERMS: Liberalised Exchange Rate Management Scheme

LES: Lunar Escape System

LH: Left hand

LIC: Life Insurance Corporation

LIPS: Language Independent Programme Sub-titles

LL D: Legum Doctor (Doctor of Laws)

LLB: Legum Baccalareous (Bachelor of Laws)

LLM: Master of Laws

LM: Lunar Module

LME: Licentiate in Mechanical Engineering

LMG: Light Machine Gun

LNG: Liquefied Natural Gas

LOAC: Line of Actual Control

Loc cit: loco citato (at the p~ace1uoted)

LoC: Line of Conti~o1.

LPG: Liquefied Petroleum Gas

LPT: Licentiate in Printing technology

LSA: Lok Shakti Abhiyan

LSD: dextro-lysergic acid diethylamide(hallucinogen)

Lt. Col: Lieutenant Colonel

Lt: Lieutenant

LTC: Leave Travel Concession

Ltd: Limited

LTTE: Liberation Tigers of Tamil Eelam.

LZ: Landing Zone

M


M.Ed.: Master of Education

M. Sc.: Master of Science

M: 1000 (in Roman numerals)

M.A.: Master of Arts

MAC: Multi-Agency Centre -

MAD: Mutual Assured Destruction

MA!: Multilateral Agreement on Investment’

MAI: Manufacturers’ Association of Information Technology

MAMC: Mining and Allied Machinery Corporation

MASER: Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation

MAT: Management Aptitude Test, Minimum Alternate Tax

MBA: Master of Business Administration

MBBS: Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery

MBFC: Mutual Benefit Financial Company

MBRS: Multi-Barrel Rocket System

MBT: Main Battle Tank

MC: Master of Ceremonies; Municipal Commissioner;

Municipal Committee; Medical Certificate

MCA: Monetary Compensatory Account; Master of Computer Application

MCC: Marylebone Cricket Club; Missile Control Centre

MCD: Municipal Corporation of Delhi

MCI: Medical Council of India

MCOCA: Maharashtra Control of Organised Crime Act

MD: Managing Director; Doctor of Medicine

MDA: Market Development Assistance MDMA : Multi Disciplinary Monitoring Agency

MDMK: Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam

MDS: Master of Dental Surgery

ME: Mechanical Engineer

MEA: Ministry of External Affairs

MECON: Metallurgical and Engineering Consultants

MES: Military Engineering Service

MFA: Multi-Fibre Agreement

MFN: Most Favoured Nation

MI: Military Intelligence

MIBOR: Mumbai Inter-Bank Offered Rate

MIC: Methyle isocyanate

MIGA: Multilateral Investment Guarantee Agency

MISA: Maintenance of Internal Security Act

MLA: Member of Legislative Assembly: Money Laundering Act

MLC: Member of Legislative Council

MMDS: Multi-Channel Microwave Distribution System

MMMF: Money Market Mutual Fund

MMS: Multimedia Messaging Service

MMT: Million Metric Tonnes

MMTC: Minerals and Metals Trading Corporation

MNAMS: Member of the National Academy of Medical Sciences

MNC: Multinational Corporation

MNF: Mizo National Front

MNNA : Major Non-NATO Ally

MO: Money Order; Medical Officer

MODEM: Modulator demodulator

MODVAT: Modified Value Added Tax

MONEX: Monsoon Experiment

MOU: Memorandum of Understanding

MOX: Mixed Oxide Fuel

MP: Member of Parliament; Military Police; Madhya Pradesh

MPA: Master of Public Administration

MPF: Multinational Protection. Force

MPFI: Multiple Fuel Infection System

mpg: mules per gallon

mph: miles per hour

MPLADS: Member of Parliament Local Aiea Development Scheme

mps: metres per second

mps: metres per second

MQM: Mohajir Quami Movement (of Pakistan)

MRA: Moral Re-armament

MRAS: Member of the Royal Academy Sciences

MRCP: Member of Royal College of Physicians

MRCS: Member of Royal College of Surgeons

MRCVS: Member of Royal College of ~Veterinary Surgeons

MRD: Movement for Restoration of Democracy (in Pakistan)

MRTPC: Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission

MRTS: Mass Rapid Transit System

MRVC: Mumbai Railway Vikas Corporation

MSS: Manuscripts

MSW: Master of Social Work

MSY: Mahila Sainriddhi Yojna

MTCR: Missile Technology Control Regime

MTV: Music Television

MVC: Maha Vir Chakra

N

N & Q: Notes and Queries

N’CYP: National Centre of Films for Children and Young People-

NAAI: National Airport Authority of India

NABARD: National Bank for Agriculture and Rural Development

NAC : National Advisory Council

NAECL: National Authority on Elimination of Child Labour

NAFED: National Agricultural Co- operative Marketing Federation of India Ltd.

NAFTA: North America Free Trade Agreement

NALCO: National Aluminium Company Limited

NAM: Non-Aligned Movement

NAMS: National Academy of Medical Science

NAPP: Narora Atomic Power Plant

NARO: National Amnesty and Redemption Organisation

NASA: National Aeronautics and Space Administration (of U.S.A.)

NASDAQ: National Association of Securities Dealers Automated Quotation

NASSCOM: National Association of Software and Service Companies

NATO: North Atlantic Treaty Organisation

NAV: Net Asset Value

NAWO: National Alliance for Women

NAYE: National Alliance of Young Entrepreneurs

NB: nota bene (mark well)

NBA: Narmada Bachao Andolan

NBCC: National Building Construction Corporation

NBDB: National Book Development Board

NBFC: Non-banking Finance Company

NBT: National Book Trust

NCA: National Commission on Agriculture

NCAER: National Council of Applied Economic Research

NCB: Narcotics Control Board

NCBC: National Commission for Backward Classes

NCBE: National Confederation of Bank Employees

NCC: National Cadet Corps

NCDC: National Coal Development Corporation

NCERT: National Council of Educational Research and Training

NCL: National Centre for Labour

NCNA: New China News Agency

NCO: Non-Commissioned Officer

NCRB: National Capital Region Board

NCSC & ST: National Commission for Scheduled Castes & Scheduled Tribes .

NCST: National Committee of Science and Technology:

National Conference on Science and Technologies

NCTE: National Council for Teachers Education

NCW: National Commission on Women

NDA: National Defence Academy; National Democratic Alliance

NDC: National Development Council

NDDB: National Dairy Development Board

NDFB: National Democratic Front of Bodoland

NDMA : National Disaster Management Authority

NDMC: New Delhi Municipal Committee

NDRI: National Dairy Research institute

NDTF: National Democratic Teachers Front

NE: North-East

NEC: North-Eastern Council

NEDC: National Economic Development Council

NEEM: National Elementary Education Mission

NEERI: National Environmental Engineering Research Institute

NEFA: North East Frontier Agency

NEHU: North-Eastern Hill University

NEP: New Education Policy

NER: North Eastern Railway

NES: National Extension Service

NEW: Net Economic Welfare

NF: National Front

NFAI: National Film Archives of India

NFC: Nuclear Fuel Complex

NFDC: National Film Development Corporation

NFIR: National Federation of Indian Railwaymen

NFR: Northeast Frontier Railway

NFSIT: The National Venture Fund for Software and IT Industries

NGO: Non-Governmental Organisation

NGRI: National Geophysical Research Institute

NHAI: National Highway Authority of India

NHB: National Housing Bank

NHPC: National Hydro-electric Power Corporation

NHRC: National Human Rights Commission

NIB: National investment Bank

NIC: National Integration Council; National Informatics Centre

NICD: National Institute of Communicable Diseases

NICO: New Information and Communication Order

NID: National Institute of Designs. (Ahmedabad)

NIDC: National Industrial Development Corporation

NIDS: National Immunisation Days

NIEPA: National Institute for Educational Planning & Administration

NIESBUD: National Institute of Entrepreneurship and Small Business Development

NIFT: National Institute of Fashion Technology

NII: National Institute of Immunology; National Information infrastructure

NIIT: National Institute of Information Technology

NIM: Nehru Institute of Mountaineering

NIMHANS: National Institute of Mental Health and Neuro Sciences

NIO: National Institute of Oceanography

NIOT: National Institute of Ocean Technology

NIPFP: National institute of Public Finance and Policy

NIS: Netaji Subhash Institute of Sports

NISTADS: National Institute of Science, Technology and Development Studies

NIV: National Institute of Virology

NLF: National Liberation Front (Vietnam)

NLM: National literacy Mission

NLTA: National Lawn Tennis Association

NMCC: National Manufacturing Competitiveness Council

NMD: National Missile Defence

NMDC: National Mineral Development Corporation

NMEP: National Malaria Eradication Programme

NMNH: National Museum of Natural History

NMR: Nuclear Magnetic Resonance

NNP: National Nutrition Policy

NOC: No Objection Certificate

non seq: now sequiture (it does not follow)

NP: Notary Public

NPC: National Productivity Council

NPCC: National Projects Construction Corporation

NPCL: Nuclear Power Corporation of India

NPP: National Perspective Plan

NPT: Non-Proliferation Treaty

NR: Northern Railway

NRA: National Reconstruction Army

NRC: Nuclear Regulatory Commission (of US); National Register of Citizens

NRDC: National Research Development Corporation

NREGP: National Rural Employment Guarantee Programme

NRF: National Renewable Fund

NRHM : National Rural Health Mission

NRI: Non-Resident Indian

NRSA: National Remote Sensing Agency

NRT : Net Registered Tonnes

NRY: Nehru Rozgar Yojana

NS: North-South

NSA: National Security Act; National Security Agency (of US)

NSAP: National Social Assistance Programme

NSC: National Security Council; National Saving Certificate

NSCI: National Sports Club of India

NSCN: National Socialist Council of Nagaland

NSD: National School of Drama

NSEI: National Stock Exchange of India

NSG: National Security Guards

NSIC: National Small Industries Corporation

NSS: National Service Scheme

NSSO: National Sample Survey Organisation

NSUI: National Students Union of India

NTC: National Textile Corporation

NTP: National Temperature and Pressure

NTPC: National Thermal Power Corporation

NTS: National Testing Service

NUJ: National Union of Journalists

NVF: National Volunteer Force

NWDA: National Water Development Agency

NWGP: National Working Group on Power

NWRC: National Water Resources Council

O


O & M: Organisation & Methods

OAPEC: Organisation of Arab Petroleum Exporting Countries

OAS: Organisation of American States

OBC: Other Backward Classes

OBE: Officer (or the Order) of the British Empire

OC: Officer Commanding

OCS: Overseas Communication Service

ODA: Official Development Assistance

OECD: Organisation of Economic Cooperation and Development

OECF: Overseas Economic Cooperative Fund

OEEC: Organisation for European Economic Cooperation

OGL: Open General Licence

OIC: Organisation of Islamic Conference

0IDB: Oil India Development Board

OIGS: On Government of India Service

OIL: Oil India Limited

OIP : Office of the Iraq Programme

OK: orl korrect (all correct, all right)

ONGC: Oil and Natural Gas Corporation

op at: opero citato (in the work cited)

OPCW : Organisation for the Prohibition f Chemical Weapons

OPEC: Organisation of Petroleum Exporting Countries

OPECNA: OPEC News Agency

OPF: Ordnance Parachute Factory

OPV: Oral Polio Vaccine

ORT: Oral Rehydration Therapy

OSCE: Organisation for Security and Cooperation in Europe

OTCEI: Over the Counter Exchange of India

OTS: Officers’ Training School (military)

OXFAM: Oxford Committee For Famine Relief

OYT: Own Your Telephone

OYW: Own Your Wagon

P


P&K: Phosphate & Potash

P&T: Posts & Telegraphs

PAC: Public Accounts Committee;

Provincial Armed Constabulary; Political Affairs Committee

PAL: Phase Alternative Line

PAN: Permanent Account Number

PATA: Pacific Asia Travel Association

PBS: Public Broadcasting Service

PBX: Private Branch Exchange (telephone)

PC: Privy Council; Petty Cash

PCC: Pradesh Congress Committee

PCI: Press Council of India

PCM: Public Code Modulation

PCRA : Petroleum Conservation Research Association

PCS: Provincial Civil Service

PDA: Personal Digital Assistant; Preventive Detention Act

PDPA: People’s Democratic Party of Afghanistan

PBS: Public Distribution System

PEC: Projects and Equipment Corporation

PEN: Poets, Editors and Novelists Association

PERT: Project Evaluation and Review Technique

PESB: Public Enterprises Selection Board

PETA: People for the Ethical Treatment of Animals

PFC: Power Finance Corporation

PFRDA: Pension Fund Regulatory and Development Authority

PGA: Parliamentarians for Global Action

PHC: Primary Health Centre

PHDCCI: Progress, Harmony and Development Chambers of Commerce & Industry

PIA: Pakistan International Airways

PIB: Press Information Bureau

PIL: Public Interest Litigation

PIM: Personal Information Management

PIN-Code: Postal Index Number Code

PIO: Persons of Indian Origin

PLO: Palestine Liberation Organisation

PLOTE: People’s Liberation Organisation of Tamil Eelam

PLR: Prime Lending Rates

pm: post meridiem (after noon); post mortem

PM: Prime Minister

PMG: Post Master General

PML: Pakistan Muslim League.

PMRTS: Personal Mobile Radio Trunking Services

PMUPEP: Prime Minister Urban Poverty Eradication Programme

PO: Post Office; Postal Order

P0A: Programme of Action; Power of Attorney

P0K: Pakistan Occupied Kashmir

POTA: Prevention of Terrorism Act

POW: Prisoner of War

PP: Particular Person; Public-Prosecutor

PPF: Planet Protection Fund

PPP: Pakistan People’s Party; Purchasing Power Parity

PRCL : Pipavav Railway Corporation Ltd.

Pro tem: pro tempore (for the time being)

PRO: Public Relations Officer

PROLOG: Programming Logic

Prox: proximo (in the next month)

PS: Postscript; Personal Secretary; Private Secretary

PSC: Public Service Commission

PSLV: Polar Satellite Launch Vehicle

PT: Physical Training

PTA: Parent-Teacher Association; Pilotless Target Aircraft

PTBT: Partial Test Ban Treaty

PTI: Press Trust of India

PTO: Please Turn Over

PUCL: People’s Union of Civil Liberties

PUDR: The People’s Union for Democratic Rights - Explosive

PVC: Param Vir Chakra; Poly Vinyl Chloride

PVSM: Param Vishisht Seva Medal

PWD: Public Works Department

PWG: People’s War Group

Q


QCT: Quality Council of India

QED: quod erat demonstrandum, (Which was to-be-proved).

QEF: quod erat faciendum (which was to be done)

QEI: quod erat inveniendum (which was to be found)

QMG: Quarter Master General

QMT: Quantitative Management Technique

QR: Quantitative Restriction

Qr: Quarter

qv: quod vide (which see)

R


R&D: Research and Development

RABMN: Remote Area Business Message Network

RAD: Research And Development

RADAR: Radio Detecting and Ranging

RAF: Royal Air Force (of UK); Rapid Action Force (India)

RAM: Random Access Memory

RAW: Research and Analysis Wing

RAX: Random Access Exchange

RBI: Reserve Bank of India

RBS : Risk Based Supervision

RCC: Reinforced Cement Concrete

RCI: Rehabilitation Council of India

RD: Refer to Drawer

RDA: Rural Development Agency

RDSO: Research, Designs and Standard Organisation

REACH: Rehabilitate, Educate and Support Street Children

REC: Rural Electrification Corporation; Regional Engineering College

REM: Rapid Eye Movement

REP: Replenishment Export Permit

RI: Rigorous Imprisonment

RIA: Radio Immuno Assay

RIMC: Rashtriya Indian Military College

RIP: Requiescat in Peace (May he or she rest in peace)

RIS: Research & Information System for the non-aligned & other developing Countries.

RITA: Regional Trade & Investment Agreement

RITES: Rail India Technical and Economic Services

RJD: Rashtriya Janta Dal

RJP: Rashtriya Janta Party

RLEGS: Rural Landless Employment Guarantee Scheme

RLM: Rashtriya Loktantrik Morcha

RLO: Returned Letter Office (formerly DLO—Dead Letter Office)

RMO: Resident Medical Officer

RMS: Railway Mail Service

RNA: Ribonucleic Acid

RNO: Resident Naval Officer

ROBERT: Rocket Borne Emergency Radio Transmitter

ROM: Read Only Memory

ROO : Rules of Origin

RPF: Railway Protection Force

RPM: Revolutions Per Minute

RPV: Remote-controlled Pilotless Vehicle

RRB: Rural Regional Bank

RRC: Regional Reactor Centre

RSE: Renewable Source of Energy

RSP: Rourkela Steel Plant; Revolutionary Socialist Party

RSS: Rashtriya Swayamsewak Sangh

RSVP: Respondez sil vous plait (please reply)

RTA: Railway Territorial Army

RTC: Round Table Conference

RTG: Radio-isotope Thermo-electric Generator

RTIA: Regional Trade & Investment Area

S


SAARC: South Asian Association fir Regional Cooperation

SAC: Space Application Centre; Science Advisory Council

SACEPS: South Asia Centre for Policy Studies

SACODIL: SAARC Consortium of Open & Distance Learning.

SAD: Shiromani Akali Dal

SADCC: South African Development Coordination Council

SADF: South Asian Development Fund

SAEC: South Asian Economic Community

SAFMA: South Asia Free Media Association

SAFTA: South-Asian Free Trade Agreement

SAHR: South Asians Human Rights Forum

SAI: Sports Authority of India

SAIDC: South African Industrial Development Corporation.

SAIL: Steel Authority of India Limited

SALT: Strategic Arms Limitation Treaty

SAM: Surface-to-Air Missile

SAPTA: South Asian Preferential Trading Arrangement

SARF: South Asia Regional Fund

SARS: Severe Acute Respiratory Syndrome

SAS: Subordinate Accounts Service. $mall Astronomy Satellite

SASEC: South Asian Sub-regional Economic Co-operation

SASER: Sound Amplification by stimulated Emission of Radiation

SAT: Scholastic Aptitude Test

SATTE: South Asia Travel and Tourism Exchange

SAVE: SAARC Audio Visual Exchange

SC: Scheduled Castes; Space Commission; Supreme Court; Security Council

SCBA: Supreme Court Bar Association

SCI: Shipping Corporation of India

SCOPE: Standing Committee of Public Enterprises

SCUBA: Self-Contained Underwater Breathing Apparatus

SDI: Strategic Defence Initiative

SDO: Sub-Divisional Officer

SDR: Special Drawing Rights

SEARCH : Society for Environmental Awareness. Rehabilitation for Child and Handicapped

SEATO: South Fast Asia Treaty Organisation

SEBC: Socially and Educationally Backward

SEBI: Securities Exchange Board of India

SEMFEX: Self Employment for Ex-servicemen

SEMIBOMBLA: Scheme of the Economists for Monetary Immobilisation through Bond Medallions and Blocked Accounts

SENSEX: Sensitive Index (of share price)

SEPUR: Self-Employment Programme for the Urban Poor

SER: South Eastern Railway

SEWA: Self-Employed Women’s Association

SEZ: Special Economic Zone

SFC: State Financial Corporation’ Strategic Forces Command

SF1: Students Federation of India

SF10: Serious Fraud Investigation Office

SGPC: Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee

SHAR: Sriharikota Tracking Station

SHCIL: Stock Holding Corporation of India Ltd.

SIA: Singapore Airlines

SIAM : Society’ for Indian Automobile Manufacturers

SIDBI: Small Industries Development Bank of India

SIDC: State Industrial Development Corporation

SIEMA: Southern India Engineering Manufacturers Association

SIF: Stock Index Futures

SIMI: Students Islamic Movement of India

SIPRI: Stockholm International Peace Research Institute

SIT: Special Investigation Team

SITA: Suppression of Immoral Traffic Act

SITE: Satellite Instructional Television Experiment

SLBM: Sea-Launch Ballistic Missile

SLFP: Sri Lanka Freedom Party

SLR: Statutory Liquidity Ratio

SLV: Satellite Launch Vehicle

SMART: Small Missions for Advanced Research & Technology

SMS: Short Messaging Service

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol

SNIPES: Society of National Institutes for Physical Education and Sports

SO: Special Officer; Section Officer

SOS: Save Our Souls—distress signal

SP: Superintendent of Police

SPCA : Society for the Prevention of to Animals

SPE: Special Police Establishment

SPG: Special Protection Group

SPIC MACAY: Society for the of Indian Classical Music & Culture

SR: Southern Railway; Supplementary Rules

SRAM: Short Range Attack Missile

SRI: Systems Research Institute

SRO: Statutory Rules and Orders

SSA : Sarva Shiksha Abhiyan

SSB: Service Selection Board

SSC: Staff Selection Commission

SSI : Supplemental Security Income; Small Scale Industry

SSM: Surface to Surface Missile

SST: Supersonic Transport

ST: Scheduled Tribes

STARS: Satellite Tracking and Ranging Station

START: Strategic Arms Reduction Talks

STC: State Trading Corporation

STD: Subscriber Trunk Dialing (telephone); Sexually Transmitted Disease

STEP: Satellite Telecommunication Experiment Project

STF: Special Trust Fund; Special Task Force

STPI: Software Technology Parks of India

SUNFED: Special United Nations Fund br Economic Development

SUV: Sports Utility Vehicle

SVP: Saturated Vapour Pressure

SW: South-West

SWAPO: South-West Africa People Organisation

SWIFT: Society for World-wide International Financial Transactions,

SWOT: Strength,- Weakness, opportunities, Threats

SYL: Sutlej-Yamuna Link (canaL)

T


TA: Travelling Allowance; Territorial Army

TAB: Tetanus anti-bacilli (for inoculation against tetanus)

TAC: Technical Advisory Committee

TACDE: Tactics and Aircraft Development Establishment

TAFE: Technical and Further Education

TAFTA: Trans-Atlantic Free Travel Agreement

TAPS: Tarapur Atomic Power Station

TAX: Trunk Automatic Exchange

TB: Tubercle bacillus (Tuberculosis); Torpedo Boat

TC: Transfer Certificate; Ticket Collector; Trusteeship Council

TCAS: Tactical Collision Avoidance System

TCIL: Telecommunication Consultants India Limited

TDA: Trade Development Authority

TDMA: Time Division Multiple Access

TDP: Telugu Desam Party

TDS: Tax-Deduction at Source

TDSAT: Telcom Dispute Settlement and Appellate Tribunal

TELCO: Tata Engineering and Locomotive Company

TELEX: Teleprinter Exchange

TERI: Tata Energy Research Institute

TERLS: Thumba Equatorial Rocket Launching Station

TFAI: Trade Fair Authority of India

TFT: Thin Film Transistor

TGS: Trade Guarantee Scheme

THDP: Tehri Hydro Development Project

THI: Temperature Humidity Index

TIFAC: Technology and Information Forecasting and Assessment Council

TIFR: Tata Institute of Fundamental Research

TISCO: Tata Iron and Steel Company

TMC: Tamil Maanila Congress

TMO: Telegraph Money Order

TNC: Transnational Corporation

TNT: Tri nitro toluene (explosive)

TNV: Tripura National Volunteers

TOEFL: Test of English as a Foreign language

TPDS: Targeted Public Distribution System

TRACT: Transportable Remote Area Communications Terminal

TRAI: Telecom Regulatory Authority of India

TRIFED: Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Ltd.

TRIMS: Trade Related Investment Measures

TRIPS: Trade-Related Intellectual Property Rights

TRP: Television Rating Points

TRYSEM: National Scheme of Training for Rural Youth for Self-Employment

TTCI: Tea Trading Corporation of India

TTD: Tirumala Tirupati Devasthanam

TTE: Travelling Ticket Examiner

TULF: Tamil United Liberation Front

TV: Television

TWA: Trans-World Airlines (of U.S.A.)

U


UAD: United Akali Dal

UAE: United Arab Emirates

UAPA: Unlawful Activities (Prevention Act)

UAR: United Arab Republic

UAV: Unmanned Aerial Vehicle

UC: Upper Case (capital letter)

UDC: Upper Division Clerk

UDF: United Democratic Front

UDI: Unilateral Declaration Independence

UFO: Unidentified Flying Object

UGC: University Grants Commission

UHF: Ultra High Frequency

UK: United Kingdom

ULF: United Legislature Front

ULFA: United Liberation Front of Assam

ULMS: Undersea Long-range Missile System

ult: ultimo (in last month)

UN: United Nations

UNAEC: United Nations Atomic Energy Commission

UNCED: United Nations Conference on Environment and Development

IJNCHS: United Nations Commission on Human Settlements

UNCIP: United Nations Commission for India & Pakistan

UNCITRAL: United Nations Conference on International Trade Law

UNCLOS: United Nations Conference on the Law of the Sea

UNCNRSE: United Nations Conference for New and Renewable Sources of Energy

UNCOD: United Nations Conference on Desertification

UNCSTD: United Nations Conference on Science and Technology for Development

UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development

UNDC: United Nations Disarmament Commission

UNDOF: United Nations Disengagement Observer Force

UNDP: United Nations Development Programme

UNEP: United Nations Env4~nme::tProgramme

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation

UNFCC: United Nations Framework Convention on Climate Change

UNFPA: United Nations Fund for Population Activities

UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees

UNI: United News of India

UNIC: United Nations information Centre

UNICEF: United Nations Children’s Fund

UNIDO: United Nations Industrial Development Organisation

UNIIMOG: United Nations Iran-Iraq Military Observer Group

UNIKOM: United Nations Iraq-Kuwait Observer Mission

UNISCA: United States Indo Commercial Alliance

UNISPACE: United Nations Conference on Peaceful Uses of Space

UNITA: Union for the Total Independence of Angola

UNMOVIC: United Nations Monitoring Verification and Inspection Commission

UNP: United National Party (of Sri Lanka)

UNPROFOR: United Nations’ Protection Force

UNSC: United Nations Security Council

UNSCOM: UN Special Commission

UNTAC: United Nations Transitional Authority in Cambodia

UNTAG: United Nations Transition Assistance Group

UPA: United Progressive Alliance

UPC: Under Postal Certificate

UPS: Uninterrupted Power Supply

UPSC: Union Public Service Commission

UPU: Universal Postal Union

USA: United States of America

USAID: United States Agency for International Development

USIS: United States Information Service

USO: Udaipur Solar Observatory

USOC: United States Olympic Committee

USP: Unique Selling Proposition

UTI: Unit Trust of India

V


V: Five (Roman numeral)

VABAL: Value Based Advanced Licensing

VAM: Virtual Area Network

VAT: Value-Added Tax

VC: Vice-Chancellor; Victoria Cross; Venture Capital

VCR: Video Cassette Recorder

VCRC: Vector Control Research Centre

VD: Venereal Disease

VDIS: Voluntary Disclosure Income Scheme

VECC: Variable Energy Cyclotron Centre

VHF: Very High Frequency

VHP: Vishwa Hindu Parishad

VHRR: Very High Resolution Radiometre

VHS: Video Home System

VIP: Very Important Person

VIRUS: Vital Information Resources Under Siege

VOA: Voice of America

VPP: Value Payable Post

VRDE: Vehicles Research and Development Establishment

VRS: Voluntary Retirement Scheme

VSAT: Very Small Aperture Terminal

VSNL: Videsh Sanchar Nigam Limited

VSP: Visakhapatnam Steel Plant

VSSC: Vikram Sarabhai Space Centre

VTEC: Variable Value Timing and Lift Electronic Control

VTR: Video Tape Recorder

W


WADA: World Anti-Doping Agency

WAP: Wireless Application Protocol

WAPCOS: Water and Power Development Consultancy Services (India) Limited

WASME: World Assembly of Small and Medium Enterprises

WAY: World Assembly of Youth

WCAR: World Conference Against

WCD: World Commission of Dams

WCO: World Customs Organisation

WEF: World Economic Forum/World Environment Forum

WFP: World Food Programme

WFS: World Food Summit

WFTU: World Federation of Trade Unions

WHO: World Health Organisation

WILL: Wireless in Local Loop

WIFO: World Intellectual Property Organisation

WMA: Ways & Means Advances

WMD: Weapons of Mass Destruction

WMO: World Meteorological Organisation

WOMFC: World Mining Environment Congress

WOP: Warrant of Precedence

WP: Word Processor

WPI: Wholesale Price Index

WR: Western Railway

WSIS: World Summit on Information Society

WTO: World Tourism Organisation; and Trade Organisation

WWF: World Wildlife Fund WWW: World Wide Web

WYS1WYG: What You See You Get

X


XLRI: Xavier’s Labour Relations Institute.

X-mas: Christmas

Y


YMCA: Young Men’s Christian Association

YWCA: Young Women’s Christian Association

Z


ZANU: Zimbabwe African National Union

ZAPU: Zimbabwe African People’s Union

ZBB: Zero-Based Budgeting

ZETA: Zero Energy Thermonuclear Assembly

ZOPFAN: Zone Of Peace, Freedom And Neutrality

ZPG: Zero Population Growth

ZS: Zoological Society

ZSI: Zoological Survey of India

ZUPO: Zimbabwe United People’s Organisation

***********

9 comments:

Anil said...

Certainly very useful. Thanks

Medical Billing said...

Thank you for your wonderful words............................Outsourcing Medical Coders is the best way, since the professional coders are providing their specialized contributions in the field of health care industry.

Medical Coders in USA

Blogger said...

You might qualify for a new government solar rebate program.
Find out if you qualify now!

Blogger said...

Through its internet based parking reservation system, Park 'N Fly offers web-based access to a network of airport parking spots covering 50+ markets.

Blogger said...

Teeth Night Guard is selling precise fitting and highest quality custom made teeth guards.

Blogger said...

New Diet Taps into Innovative Plan to Help Dieters LOSE 12-23 Pounds in Just 21 Days!

Blogger said...

+$3,624 PROFIT last week...

Receive 5 Star verified winning picks on MLB, NHL, NBA and NFL + Anti-Vegas Smart Money Signals!

Blogger said...

eToro is the ultimate forex trading platform for beginner and advanced traders.

Blogger said...

BlueHost is ultimately one of the best website hosting provider for any hosting services you might need.

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ