ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Dec 18, 2009

TAG LINES : ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು : Slogans of Stock Markets


.

NYSE EURONEXT -  The World Puts It's Stock In Us.


TOKYO STOCK EXCHANGE - 

NASDAQ ( National Association of Securities Dealers Automated Quotations ) - Stock Market For The Digital World.

EURONEXT - Go For Growth.
LONDON STOCK EXCHANGE -The World's Capital Market.

SHANGHAI STOCK EXCHANGE -

HONGKONG STOCK EXCHANGE -

TORONTO STOCK EXCHANGE -

DEUTSCHE BORSE ( FRANKFURT STOCK EXCHANGE ) -

BSE - The Edge Is Efficiency

AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE - 

SAO PAULO STOCK EXCHANGE -

NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA - 

SWISS EXCHANGE -

NORDIC STOCK EXCHANGE GROUP - 

KOREA EXCHANGE - 

JOHANNESBURG SECURITIES EXCHANGE -

BORSA ITALIANA ( MILAN STOCK EXCHANGE ) - 

SHENZHEN STOCK EXCHANGE -  

SGX ( SINGAPORE STOCK EXCHANGE ) - Tomorrow Market's Today.

LONDON METAL EXCHANGE - The World's Centre For Non-Ferrous Metal Trading.

AMEX - Equities. Options. ETFs.


.

1 comment:

Blogger said...

eToro is the most recommended forex trading platform for newbie and professional traders.

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ