ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Dec 16, 2009

TAG LINES : ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಯಾರಕರು : Slogans Of Computer Makers / Accessories

.

HP - Let's Do Amazing.

DELL - Your's Is Here.

LENOVO - New World. New Thinking.

SONY - make.believe

SAMSUNG - Imagine The Possibilities

TOSHIBA - Leading Innovation

ACER - Empowering people

INTEL - Leap Ahead

INTEL - Sponsors of Tomorrow

ASUS - Inspiring Innovation. Persistent Perfection.

CREATIVE - Fill In.

BOSE - Better Sound Through Research.

LG - Life's Good.

TRANSCEND - Exceeding Your Expectations.

MICROSOFT - Your Potential. Our Passion.

IBM - On Demand Business. In demand People. / The Technology Is Here. The People Are Ready. The Time IS Now.


APPLE - The Computer For The Rest Of Us.

EPSON - Exceed Your Vision.


SUN MICROSYSTEMS - The Network Is The Computer.

WESTERN DIGITAL - Put Your Life On It.


iBALL - Your Eyeball View. Our Technology New.

TECH-COM - Committed Technology

: SOFTWARES :WINDOWS - Life Without Walls.

WINDOWS XP - Do More With Less.


WINDOWS VISTA - The Wow Starts Now.

WINDOWS 7 - The Wait Is Over.ADOBE - Better By Adobe.
.

1 comment:

Blogger said...

If you want your ex-girlfriend or ex-boyfriend to come crawling back to you on their knees (no matter why you broke up) you gotta watch this video
right away...

(VIDEO) Win your ex back with TEXT messages?

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ