ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Dec 14, 2009

TAG LINES : ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು / ವಿಮಾ ಕಂಪೆನಿಗಳು : Slogans of Banks & Insurance Companies

.

: INDIAN BANKS :
BANK OF RAJASTHAN - Dare to Dream


SYNDICATE BANK - Your Faithful And Friendly Financial Partner


UNION BANK OF INDIAN - Relationships Beyond Banking


KARNATAKA BANK - Your Family Bank. Across India.


KARUR VYSYA BANK - Smart Way To Bank


SBI DEBIT CARD - Welcome to A Cashless World


INDIAN OVERSEAS BANK - Good People To Grow With


ANDHRA BANK - Muh More To Do. With YOU in Focus.


BANK OF BARODA - India's International Bank


UNION BANK OF INDIA - Good People To Bank With


CITIBANK - The Citi Never Sleeps.: FOREIGN BANKS :


BANK OF AMERICA- Higher Standards


UBS - You And Us


LEHMAN BROTHERS - Where Vision Gets Built


HSBC - The World's Local Bank


DEUTSCHE BANK - A Passion To Perform

ABN AMRO BANK - Making More Possible
LIC HOUSING FINANCE LTD - With You, For Your Dream home.


INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY - Promoting Insurance. Protecting Insured.


a
.No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ