ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Feb 16, 2010

ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ [ Statistics ]

.

: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು :
Introductory Probability and Statistical Applications - { Paul Meyer }

An Introduction to Probability Theory & Mathematical Statistics - { V K Rohtagi } 

Fundamentals of Statistics (2 Vol.)- { A M Goon, M K Gupta and B Dass Gupta }

An Outline of Statistical Theory (2 Vol.) - { A M Goon, M K Gupta and B .Dass Gupta }

Fundamentals of Mathematical Statistics- { A C Gupta and V K Kapoor }

Fundamentals of Applied Statistics- { S C Gupta and V K Kapoor }

Sampling Techniques- { William G. Cochran }

Sampling Theory of Surveys with applications - { B. V Sukhatme & B V Sukhatme }

.

No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ