ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Feb 18, 2010

ರಾಜನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ [ Political Science ]

 

ರಾಜನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು

 

General Books

by ಸುಭಾಷ್ ಕಶ್ಯಪ್ -
1. Our Constitution
2. Our Parliament
3. Perspective on Constitution (ED)

by ಪಿ.ಎಂ.ಬಕ್ಷಿ -
1.Constitution

by ಡಿ.ಡಿ.ಬಸು -
1. Introduction to the Constitution

ಇತರೆ
IIPA Journal
The Hindu
Frontline

 

ಪಾಠವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು

 

Political Theory and Indian Politics
 • George H. Sabine ( Western political theory)
 • Eddy Ashrivatham (Political theory)
 • ಸಿ.ಎಲ್. Wayper (Political thought)
 • ಓ.ಪಿ. Gauba (An introduction to political thought)
 • ಆರ್.ಎಂ.ಭಗತ್ (Western political thought)
 • ಅಮಲ್ ರಾಯ್ & ಮೋಹಿತ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ (political theory, ideas and institutions)
 • ಎಸ್.ಪಿ.ವರ್ಮಾ (Modern political theory)
 • J.C. Jauhary (Comparative politics)
 • ಎ.ಎಸ್.ಸಂಧು (Political theory)
 • Pukharaj Jain (Political thought)

Indian Constitution And Politics
 • ಎಂ.ವಿ. Paylee (Indian Constitution)
 • ಡಿ.ಡಿ.ಬಸು (An introduction to Indian constitution)
 • ವಿ.ಎನ್.ಶುಕ್ಲಾ (Constitution of India, couple of chapters are really relevant)
 • ಎ.ಸಿ.ಕಪೂರ್ (Comparative Governments)
 • ವಿ.ಪಿ.ವರ್ಮಾ (Indian political theory)
 • ಕೆ.ಆರ್. Bombwal (Comparative constitutions)
 • ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರಾ (Freedom struggle)
 • ಸಿಮಿತ್ ಸರ್ಕಾರ್ (Modern India)
 • ಎ.ಆರ್.ದೇಸಾಯಿ (Social background of Indian Nationalism)
 • ಪೌಲ್ ಬ್ರಾಸ್ (Politics in India since independence)
 • Independent India : First Fifty Years - ಹಿರಣ್ಯಮಯ ಕೇಳ್ಕರ್
 • Indian foreign policy agenda for 21st century (1998 Foreign service institute) - ಲಲಿತ್ ಮಾನಸಿಂಗ್
 • India's foreign policy in a changing world (1999) - ವಿ.ಪಿ.ದತ್
 • People's right and the state in the third world -  ಮಂಜೂರನ್ ಮೊಹಂತಿ & ಪಾರ್ಥ ಮುಖರ್ಜಿ
 • World politics in the twentieth century - Paul Kenedy
 • Nuclear India (1998) ಜಸ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್

 

ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ

Section A

 
1.(a) (b) (c) 'Political Theory', — { Eddy Ashirvatham }
'Political Theory' — { O.P. Gauba }
'Political Theory' — { ಅಮಲ್ ರಾಯ್ , ಮೋಹಿತ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ }

2.(a) (b) (c) ಮೇಲಿನಂತೆ
(d) 'Comparative Politics' — { ಆರ್. ಚಿಲ್ಕೋಟೆ }

Section B

 
1.Political Theory — { ಅಮಲ್ ರಾಯ್ , ಮೋಹಿತ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ }
2.Introduction to Indian Constitution — { ಡಿ.ಡಿ.ಬಸು }
3.

(a) India's Struggle for Independence — { ಬಿಪನ್ ಚಂದ್ರ }
(b) Introduction to Indian constitution — { ಡಿ.ಡಿ.ಬಸು }
(c) Our Parliament — { ಎಸ್.ಸಿ.ಕಶ್ಯಪ್ }
(d) Our Constitution — { ಎಸ್.ಸಿ.ಕಶ್ಯಪ್ }
(e) Comparative Govt. & Politics — { ವಿ.ಎನ್.ಖನ್ನಾ }
(f) Comparative Govt. & Politics — { K.R. Bombwal }

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ


Paper I 
Section A


1.
(a) A History of Political thought — { ಸುಬ್ರತಾ ಮುಖರ್ಜೀ , ಸುಶೀಲಾ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ }
(b) A History of Political thought — { ಜೆ.ಪಿ.Suda }
(c) Manu & Kautilya : Foundations of Indian Political thought — { ವಿ.ಆರ್.ಮೆಹ್ತಾ }
2.
(a) Modern Political Theory — { ಎಸ್.ಪಿ.ವರ್ಮಾ }
(b) Modern Political Theory — { ಮದನ್ ಗಾಂಧಿ }
3.
(a) Political Theory — { Eddy Ashirvatham }
(b) Political Theory — { ಜೆ.ಸಿ.ಜೊಹ್ರೀ }
(c) Political Theory — { ಅಮಲ್ ರಾಯ್ , ಮೋಹಿತ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ }
(d) Political Theory — { O.P. Gauba }


Section B
1.
(a) Comparative Govt. & Politics — { ಜೆ.ಸಿ.ಜೊಹ್ರಿ }
(a) Comparative Govt. & Politics — { Ronald Chilkote }
2.
(a) Modern Indian Political Thinkers — { ವಿ.ಪಿ.ವರ್ಮಾ }
(b) Foundations of Indian Political Thought — { ವಿ.ಆರ್.ಮೆಹ್ತಾ }
(c) Indian Govt. and Politics — { ಎ.ಎಸ್.ನಾರಂಗ್ }
(c) Indian Govt. and Politics — { J.R. Siwach }
(c) Indian Govt and Politics — { ಎಂ.ಪಿ.ಸಿಂಗ್, ಹಿಮಾಂಶು ರಾಯ್  }
(d) Politics in India — { ರಜನಿ ಕೊಠಾರಿ }
(e) Govt. and Politics of India — { W.H. Morris Jones }

 

Paper II 

Section A
 
1.
(a) Theoretical aspects of International Politics — { ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ }
(b) Politics among Nations — { Morganthu }
(c) International Politics — { Schuman }

 

Section B

 
1.
(a) International Politics — Bookhives
(b) Regular subscription of Frontline & World Focus (magazine)

 .

No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ