ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Feb 25, 2010

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ [ Medical Sciences ]


: ಪಾಠವಾರು ಪುಸ್ತಕ ಸಲಹೆ :

 

 • Anatomy - Megraper or Snell
 • Human Anatomy (3 Vol.) - ಚೌರಾಸಿಯಾ
 • Medical Physiology - Gyston
 • Human Physiology - ಚಟರ್ಜೀ
 • Pathology - Muirs or Robbins
 • Microbiology - ಆನಂದ್ ನಾರಾಯಣ್ / ಚಟರ್ಜೀ
 • Principal and Practice of Medicines - Davidson
 • Social and Preventive Medicine - Park & Park
 • Surgery - Love and Bailey
 • Essentials of Bio-chemistry - MC ಪಂತ್
 • Review in Bio-chemistry - Harper
 • Heinmann Medical Dictionary - Janife
 • Heinmann Dental Dictionary - Lennox

 

ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ

 

 • Human anatomy: ಚೌರಾಸಿಯಾ (III Volumes) and Histology (Inderbir Singh) - Basic Gray and Neuroanatomy (Inderbir Singh) for selected topics.
 • Physiology: Ganong
 • BioChemistry: Harper
 • Microbiology: ಅನಂತ ನಾರಾಯಣ್ (Introduction to Microbiology), Parasitology ( ಜಯರಾಮ್ ಪಣಿಕ್ಕರ್ )
 • Pathology: Robbins (Big Robbins)
 • Medicine: Harrison (No other book may be useful)
 • Surgery: Bailey (No other book may be useful)
 • SPM: Park (No other book may be useful)
NB : Latest volumes are more useful.

Miscellaneous:
1) Question Banks: Question banks without keys are available across the market (Jawahar). Bhatia has published a book, with keys. But it contains questions till 1999 only, also keys are often wrong. The III volume Bhatia series also have UPSC questions spread over the entire series.
2) AIIMS question bank will be also useful for solving MCQS. Books that are published (like Mudit Khanna) for AIIMS entrance will be also useful for revision.

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ

 

Go back to those old MBBS days. If you could get hold of any old notes from medical colleges of those rough professors, it will serve you better than any texts. Also, apply the old logic, draw pictures as far as possible. Go back to selections, and read the topic carefully.

 • Human anatomy:  ಚೌರಾಸಿಯಾ (III Volumes) and Histology (Inderbir Singh)
 • Physiology: Ganong
 • BioChemistry: Harper
 • Microbiology: ಅನಂತ ನಾರಾಯಣ್ (Introduction to Microbiology), 
 • Parasitology (ಜಯರಾಮ್ ಪಣಿಕ್ಕರ್)
 • Pathology: Robbins (Big Robbins)
 • Medicine: George Mathew (Notes in medicine), Harrison if needed
 • Surgery: Bailey (Das will be also useful for some areas)
 • SPM: Park

1 comment:

Blogger said...

Teeth Night Guard is selling personalized fitting and high quality custom made dental guards.

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ