ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Mar 5, 2010

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ [ Electrical Engineering ]


:: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು ::


 • Modern Central Engineering - { Ogata }
 • Electrical Technology - { Thereja }
 • Electrical Power - { Star }
 • Physics of Semiconductor Devices - { Sze }
 • Automatic Control System - { Kuo }
 • Elements of Engineering Electromagnetics - { ರಾವ್ }
 • Electromagnetic Waves and Radiating System - { Jordan & Balmain }
 • Electromagnetic Waives and Field - { ಆರ್.ಎನ್.ಸಿಂಗ್ }
 • Integrated Circuits - { ಡಿ. ರಾಯ್ ಚೌಧರಿ }
 • Radio Engineering - { ಜಿ.ಕೆ.ಮಿಥಾಲ್ }
 • Network Analysis - { Valkenbury }
 • Circuit Analysis - { ಗುಪ್ತಾ }
 • Basic Current Analysis - { Murthy }
 • Control Systems Engineering - { Nagrath Gopal }
 • Semi Conductor - { ನಾಗಚೌಧರಿ }
 • Principals of Electronics - { ವಿ.ಕೆ.ಮೆಹ್ತಾ }

 • .


  No comments:

  ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

  ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ