ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Nov 25, 2009

ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ


 • Global interdependence today means that economic disasters in developing countries could create a backlash on developed countries.

 • In the euphoria after the Cold War, there was a misplaced notion that the UN could solve every problem anywhere.

 • No state should be allowed to profess partnership with the global coalition against terror, while continuing to aid, abet and sponsor terrorism.

 • Our nuclear weapons are meant purely as a deterrent against nuclear adventure by an adversary.

 • People who ask us when we will hold talks with Pakistan are perhaps not aware that over the last 55 years, every initiative for a dialogue with Pakistan has invariably come from India.

 • Poverty is multidimensional. It extends beyond money incomes to education, health care, political participation and advancement of one's own culture and social organisation.

 • The Bio-diversity Convention has not yielded any tangible benefits to the world's poor.

 • The overwhelming public sentiment in India was that no meaningful dialogue can be held with Pakistan until it abandons the use of terrorism as an instrument of its foreign policy.

 • The reality is that international institutions like the UN can only be as effective as its members allow it to be.

 • The UN's unique legitimacy flows from a universal perception that it pursues a larger purpose than the interests of one country or a small group of countries.

 • There was an implicit conviction that the UN would be stronger than the sum of its constituent member-states.

 • We believe that the United States and the rest of the international community can play a useful role by exerting influence on Pakistan to put a permanent and visible end to cross-border terrorism against India.

 • We hope the world will act in the spirit of enlightened self-interest.

 • You can change friends but not neighbours.

No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ