ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Nov 4, 2009

ಸ್ವದೇಶಿ ಲೇಖಕರ ಪುಸ್ತಕ ಪಟ್ಟಿ

 • ಆರ್.ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್ ( R.K.narayan ) ( 1906 - 2001 )
.  1. ಸ್ವಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ( 1935 )
  2. ದಿ ಬ್ಯಾಚಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ( 1937 )
  3. ದಿ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ( 1937 )
  4. ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ( 1942 )
  5. ದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ ( 1945 )
  6. ಆ್ಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಲಾಜರ್ಸ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ( 1947 )
  7. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂಪತ್ ( 1948 ) 
  8. ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಪರ್ಟ್ ( 1952 )
  9. ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ( 1955 )
  10. ಲಾಲಿ ರೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ( 1956 )
  11. ದಿ ಗೈಡ್ ( 1958 )
  12. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ( 1960 ) 
  13. ಮೈ ಡೇಟ್ ಲೆಸ್ ಡೈರಿ ( 1960 )
  14. ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಈಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ( 1961 )
  15. ಗಾಡ್ಸ್ , ಡೆಮನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್  ( 1964 )
  16. ದಿ ವೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ( 1967 )
  17. ಎ ಹಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಗೋಟ್ಸ್ ( 1970 )
  18. ದಿ ರಾಮಾಯಣ ( 1973 )
  19. ಮೈ ಡೇಸ್ ( 1974 ) 
  20. ರಿಲಕ್ಟಂಟ್ ಗುರು ( 1974 )
  21. ದಿ ಪೇಂಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ( 1977 )
  22. ದಿ ಮಹಾಭಾರತ ( 1978 )
  23. ದಿ ಎಮರಾಲ್ಡ್ ರೂಟ್ ( 1980 )
  24. ಎ ಟೈಗರ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ( 1983 )
  25. ಅಂಡರ್ ದಿ ಬನ್ಯಾನ್ ಟ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ( 1985 )
  26. ಟಾಕೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನ್ ( 1986 )
  27. ಎ ರೈಟರ್ಸ್ ನೈಟ್ ಮೇರ್ ( 1988 )
  28. ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ನಾಗರಾಜ್ ( 1990 )
  29. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ಸ್ ಟೇಲ್ ( 1992 )
  30. ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ಸ್ ಟೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ( 1994 ) 
    
 • ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ( Rabindranath Tagore ) ( 1861 - 1941 )
.

 ಬಂಗಾಳಿ ಕೃತಿಗಳು { ಆಂಗ್ಲ ಆವೃತ್ತಿ } 

 1. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪ್ರತಿಭಾ - { The Genius of Valmiki } - { 1881 }
 2. ಮಾನಸಿ - { The Ideal One } - { 1890 }
 3. ಬಿಸರ್ಜನ್ - { The Sacrifice } - { 1890 }
 4. ಸೋನಾರ್ ತಾರಿ - { The Golden Boat } - { 1894 }
 5. ನಸ್ಟನೀರ್ - { The Broken Nest } - { 1901 }
 6.  ಗೀತಾಂಜಲಿ - { Song Offerings } - { 1910 }
 7. ರಾಜಾ - { The King of Dark Chambers } - { 1910 }
 8. ಗೋರಾ - { Fair Faced } - { 1910 }
 9. ಡಾಕ್ ಘರ್ - { The Post Office } - { 1912 }
 10. ಜೀವನ್ ಸ್ಮೃತಿ - { My Reminiscences } - { 1912 }
 11.  - { The Immovable } - { 1912 }
 12. ಗೀತಾಮಾಲ್ಯ - { Wreath Of Songs } - { 1914 }
 13.  - { The Fight of Cranes } - { 1916 }
 14. ಘರೆ ಬೈರೆ - { The Home And The World } - { 1916 }
 15. ಮುಕ್ತಧಾರಾ - { The Waterfall } - { 1922 }
 16.  - { Red Oleander } - { 1926 }
 17. ಯೋಗಾಯೋಗ್ - { The CrossCurrents } - { 1929 }
 18. - { My BoyHood Days } - { 1940 }


ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೃತಿಗಳು / ಅನುವಾದಗಳು

 1. Gitanjali- Song Offerings { 1912 }
 2. The Crescent Moon { 1913 }
 3. Sadhana : The Realisation of Life { 1913 }
 4. The Gardener { 1913 } 
 5. Chitra { 1914 }
 6. Songs of Kabir { 1915 }
 7. Fruit Gathering { 1916 }
 8. The Hungry Stones & Other Stories { 1916 }
 9. Stray Birds { 1916 }
 10. The Fugitive {  1921 } 
 11. Creative Unity { 1922 }
 12. Fireflies { 1928 }


 • ಅರುಣ್ ಶೌರಿ ( Arun Shourie )  ( 1941 - )
 .

.
-->
1. We Must Have No Price
2. Are We Deceiving Ourselves Again
3. Where Will All This Take Us
4. The Parliamentary System
5. Courts and their Judgements:Premises,Prerequisites, Consequences
6. Eminent Historians: Their Technology, Their Line, Their Fraud
7. Falling Over Backwards: An essay against Reservations and against Judicial populism
8. Governance and the sclerosis that has set in
9. Harvesting Our Souls
10. Hinduism: Essence and Consequence
11. Indian Controversies
12. Individuals, Institutions, Processes : How One may Strengthen the Other in India Today
13. Institutions in the Janata Phase
14. Missionaries in India
15. Mrs Gandhi's Second Reign
16. Only Fatherland : Communists, 'Quit India,' and the Soviet Union
17. Religion in Politics
18. A Secular Agenda
19. Symptoms of Fascism
20.These Lethal, Inexorable Laws: Rajiv, His Men and His Regime
21. The State As Charade: V.P. Singh, Chandra Shekhar and the Rest
22. Will the Iron Fence Save a Tree Hollowed by Termites?
23. Worshiping False God
24. The World of Fatwas

.


ಆಂಗ್ಲ ಕೃತಿಗಳು
-->
 1. The Autobiography of an Unknown Indian (1951)
 2. A Passage to England (1959)
 3. The Continent of Circe (1965)
 4. The Intellectual in India (1967)
 5. To Live or Not to Live (1971)
 6. Scholar Extraordinary : The Life of Professor the Right Honourable Friedrich Max Muller, P.C. (1974)
 7. Culture in the Vanity Bag (1976)
 8. Clive of India (1975)
 9. Hinduism: A Religion to Live by (1979)
 10. Thy Hand, Great Anarch! (1987)
 11. Three Horsemen of the New Apocalypse (1997)
 12. The East is East and West is West (collection of pre-published essays)
 13. From the Archives of a Centenarian (collection of pre-published essays)
 14. Why I Mourn for England (collection of pre-published essays)


  ಈ ಲೇಖಕರು ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  • ಮುಲ್ಕ್ ರಾಜ್ ಆನಂದ್ ( Mulk Raj Anand ) ( 1905 - 2004 )
   .

  .
  1. The Untouchable
  2. Coolie
  3. Two Leaves And A Bud
  4.  The Village
  5. Across The Black Waters
  6. The Sword And The Sickle
  7. The Private Life of An Indian Prince
   .
   • ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ( Jawaharlal Nehru )  ( 1889 - 1964 )


   .

   1. The Discovery of India
   2. Glimpses of World History
   3. Towards Freedom ( An Autobiography )
   4. Tryst With Destiny ( Collection of Speeches )
   5. Letters From A Father to His Daughter

    • ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ( Mahatma Gandhi ) ( 1869 - 1948 )
    .


    .
    Books

    1. MyExperiments With Truth
    2. Satyagraha
    3. Hind Swaraj / Indian Home Rule
    4. Unto This Last ( Paraphrased By John Ruskin )


     Newspapers


      1. Harijan
      2. Young India
      3. NavJivan
       .

       • ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ( Vir Savarkar ) (  1883 - 1966 )
       .


         .
         1. 1857 : The Indian War of Independence


         ಈ ಲೇಖಕರು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.


         • ಮನೋಜ್ ದಾಸ್ ( Manoj Das ) ( 1934 - )
         .

         .
         ಆಂಗ್ಲ ಕೃತಿಗಳು
         1. The Crocodile's Lady: A Collection of Stories { 1975 }
         2. The Submerged Valley and Other Stories { 1986 }
         3. Cyclones, 1987
         4. A Tiger at Twilight { 1991 }
         5. Farewell to a Ghost: Short Stories and a Novelette{1994}
         6. Legend of the Golden Valley { 1996 }
         7. Chasing the Rainbow : growing up in an Indian village { 2004 }


         ಈ ಲೇಖಕರು ಒರಿಯಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.


          .


         .
         1. Red Earth and Pouring Rain { 1995 }
         2. Love and Longing in Mumbai ( Collection of Short Stories) { 1997 }
         3. Sacred Games { 2006 }


         .
         • ಅನಿತಾ ದೇಸಾಯಿ ( Anita Desai ) ( 1937 - )


         .

         -->
         -->
         1. The Zigzag Way {2004}
         2. Diamond Dust and Other Stories {2000}
         3. Fasting, Feasting {1999}
         4. Journey to Ithaca {1995}
         5. Baumgartner's Bombay {1988}
         6. In Custody {1984}
         7. The Village By The Sea {1982}
         8. Clear Light of Day {1980}
         9. Games at Twilight {1978}
         10. Fire on the Mountain {1977}
         11. Cry, The Peacock {1963}


         .

         • ಕಿರಣ್ ದೇಸಾಯಿ ( Kiran Desai ) ( 1971 - )
         .         .
         1. Hullabaloo in The Guava Orchard { 1998 }
         2. The Inhritance of Loss { 2006 }         • ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್ ( Arundhati Roy ) ( 1961 - )
         .


         .

         -->
         1. The God of Small Things { 1997 }
         2. The End of Imagination} { 1998}
         3. The Cost of Living { 1999 }


          ( Contains the essays
          "The Greater Common Good"
          and
          "The End of Imagination" )
         4. The Greater Common Good} { 1999 }
         5. The Algebra of Infinite Justice { 2002 }          ( Collection of essays:
          "The End of Imagination"
          "The Greater Common Good"
          "Power Politics"
          "The Ladies Have Feelings. So..."
          "The Algebra of Infinite Justice"
          "War is Peace"
          "Democracy"
          "War Talk"
          and
          "Come September" )
         6. Power Politics { 2002}
         7. War Talk { 2003 }
         8. Foreword to Noam Chomsky ( For Reasons of State ) { 2003 }
         9. An Ordinary Person's Guide To Empire { 2004 }
         10. Public Power in the Age of Empire { 2004 }
         11. The Checkbook and the Cruise Missile: Conversations with Arundhati Roy. Interviews by David Barsamian { 2004 }
         12. Introduction to 13 December. A Reader : The Strange Case of the Attack on the Indian Parliament { 2006 }
         13. The Shape of the Beast: Conversations with Arundhati Roy { 2008 }
         14. Listening to Grasshoppers: Field Notes on Democracy { 2009}          .


          .

          -->
          Fiction 

           1. Arranged Marriage: Stories {1995}
           2. The Mistress of Spices {1997}
           3. Sister of My Heart {novel} {1999}
           4. The Unknown Errors of our Lives {stories} {2001}
           5. Neela: Victory Song {novel} {2002}
           6. The Vine of Desire {novel} {2002}
           7. The Conch Bearer {novel} Book One of the Brotherhood of the Conch {2003}
           8. Queen of Dreams {novel} {2004}
           9. The Mirror of Fire and Dreaming Book Two of the Brotherhood of the Conch {2005}
           10. The Palace of Illusions: A Novel {2008}
           11. Shadowland Book Three of the Brotherhood of the Conch {2009}

           Poetry

            1. The Reason for Nasturtiums {1990}
            2. Black Candle {1991}
            3. Leaving Yuba City {1997}
            4. Indian Movie, New Jersey

            Anthologies 

             1. Multitude:Cross Cultural Readings for Writers {1993}
             2. We Too Sing America {1997}
             3. California Uncovered: Stories for the 21st Century {2004}


             .
             .

             -->
             Short story collections
             1. Interpreter of Maladies {1999}
             2. Unaccustomed Earth {2008}
             Novels
             1. The Namesake {2003}             • ಖುಷ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ( Khuswant Singh ) ( 1915 - )
             .


             .             -->
             Novels & Other Books

             1. The Mark of Vishnu and Other Stories{ 1950 }
             2. The History of Sikhs{ 1953 }
             3. Train to Pakistan{ 1956 }
             4. The Voice of God and Other Stories{ 1957 }
             5. I Shall Not Hear the Nightingale{ 1959 }
             6. The Sikhs Today{ 1959 }
             7. The Fall of the Kingdom of the Punjab{ 1962 }
             8. A History of the Sikhs{ 1963 }
             9. Ranjit Singh: The Maharajah of the Punjab{ 1963 }
             10. Ghadar 1915: India's first armed revolution{ 1966 }
             11. A History of the Sikhs{ 1966  } (2nd edition)
             12. A Bride for the Sahib and Other Stories{ 1967 }
             13. Black Jasmine{ 1971 }
             14. Tragedy of Punjab{ 1984 }
             15. Delhi: A Novel{ 1990 }
             16. Sex{ Scotch and Scholarship: Selected Writings{ 1992 }
             17. Not a Nice Man to Know: The Best of Khushwant Singh{ 1993 }
             18. We Indians{ 1993 }
             19. Women and Men in My Life{ 1995 }
             20. Uncertain Liaisons; Sex{ Strife and Togetherness in Urban India{ 1995 }
             21. The Company of Women{ 1999 }
             22. Truth{ Love and a Little Malice (an autobiography){ 2002 }
             23. With Malice towards One and All
             24. The End of India{ 2003 }
             25. Burial at the Sea{ 2004 }
             26. Paradise and Other Stories{ 2004 }
             27. A History of the Sikhs: 1469-1838{ 2004 }
             28. Death at My Doorstep{ 2005 }
             29. A History of the Sikhs: 1839-2004{ 2005 }
             30. The Illustrated History of the Sikhs{ 2006 }
             31. Why I Supported the Emergency: Essays and Profiles{ 2009 }
             32. The Sunset Club{ 2010 }
             33. Agnostic Khushwant Singh, There is no GOD{ 2012 }

              

             Short stories

              

             1. The Mark of Vishnu and Other Stories  { 1950 }
             2. The Voice of God and Other Stories  { 1957 }
             3. A Bride for the Sahib and Other Stories  { 1967 }
             4. Black Jasmine  { 1971 }
             5. Portrait of a Lady
             6. The Strain
             7. Success Mantra


             • ಅಮಿತಾವ್ ಘೋಷ್ ( Amitav Ghosh ) ( 1956 - )
             .


             .


             Novels

             1. The Circle of Reason { 1986 }
             2. The Shadow Lines { 1990 }
             3. The Calcutta Chromosome { 1995 }
             4. The Glass Palace { 2000 }
             5. The Hungry Tide { 2004 }
             6. Sea of Poppies { 2008 }
             7. River of Smoke { 2011 }              Non - Fiction / Essays

              1. In An Antique Land ( Non Fiction ) { 1992 }
              2. CountDown { 1999 }
              3. Dancing in Combodia And At Large in Burma ( Collection of Essays )
              4. The Imam And The Indian ( Collection of Essays )
              5. Incendiary Circumstances ( Collection of Essays ) ( 2000 )

               .

               • ವಿಕಾಸ್ ಸ್ವರೂಪ್ ( Vikas Swaroop ) ( - )
               .


               .

               1. Q & A
               2. Six Suspects
               3. A Great Event ( Collection of Short Stories )
                .
                • ರೋಹಿನ್ ಟನ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ( Rohinton Mistry ) ( 1952 - )
                .

                .

                1. Tales From Firozshaw Bagh { 1987 }
                2. Such A Long Journey { 1991 }
                3. A Fine Balance { 1995 }
                4. Family Matters { 2002 }
                5. The Scream { 2008 }


                 .
                 .

                 .
                 -->
                 Novels

                 1. A Strange and Sublime Address {1991}
                 2. Afternoon Raag {1993}
                 3. Freedom Song {1998}
                 4. A New World {2000}
                 5. The Immortals {2009}

                 Short stories

                 1. Real Time: Stories and a reminiscence {2002}

                 Poetry

                 1. St. Cyril Road and Other Poems {2005}

                 Non fiction

                 1. D. H. Lawrence and ‘Difference’: Postcoloniality and the Poetry of the Present {2003}
                 2. Small Orange Flags {2003}
                 3. Clearing A Space: Reflections on India, Literature and Culture {2008}

                 Anthologies

                 1. Picador/Vintage Book of Modern Indian Literature {2001}
                 2. Memory's Gold: Writings on Calcutta {2008}


                 .

                 • ಸುಕೇತು ಮೆಹ್ತಾ ( Suketu Mehta ) ( 1963 - )
                 .

                 .

                 1. Maximum City

                  .

                  • ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಸುರಜ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೈಪಾಲ್ ( V.S.Naipaul ) ( 1932 - )
                  .


                  .
                  -->
                  Fiction

                  1. The Mystic Masseur - {1957}
                  2. The Suffrage of Elvira - {1958}
                  3. Miguel Street - {1959}
                  4. A House for Mr Biswas - {1961}
                  5. Mr. Stone and the Knights Companion - {1963}
                  6. The Mimic Men - {1967}
                  7. A Flag on the Island - {1967}
                  8. In a Free State - {1971}
                  9. Guerrillas - {1975}
                  10. A Bend in the River - {1979}
                  11. Finding the Centre - {1984}
                  12. The Enigma of Arrival - {1987}
                  13. A Way in the World - {1994}
                  14. Half a Life - {2001}
                  15. Magic Seeds - {2004}

                   Non-fiction

                   1. The Middle Passage: Impressions of Five Societies - British, French and Dutch in the West Indies and South America {1962}
                   2. An Area of Darkness {1964}
                   3. The Loss of El Dorado - {1969}
                   4. The Overcrowded Barracoon and Other Articles {1972}
                   5. India: A Wounded Civilization {1977}
                   6. A Congo Diary {1980}
                   7. The Return of Eva Perón and the Killings in Trinidad {1980}
                   8. Among the Believers: An Islamic Journey {1981}
                   9. A Turn in the South {1989}
                   10. India: A Million Mutinies Now {1990}
                   11. Homeless by Choice {1992, with R. Jhabvala and Salman Rushdie}
                   12. Bombay {1994, with Raghubir Singh}
                   13. Beyond Belief: Islamic Excursions among the Converted Peoples {1998}
                   14. Between Father and Son: Family Letters {1999, edited by Gillon Aitken}
                   15. Reading & Writing: A Personal Account {2000}
                   16. The Writer and the World: Essays - {2002}
                   17. Literary Occasions: Essays {2003, by Pankaj Mishra}
                   18. A Writer's People: Ways of Looking and Feeling {2007}
                   19. The Masque of Africa : Glimpses of African Belief { 2010 }
                    .

                    .                    .
                    --> -->

                    Books

                     

                    1. Grimus {1975}
                    2. Midnight's Children {1981}
                    3. Shame {1983}
                    4. The Jaguar Smile: A Nicaraguan Journey {1987}
                    5. The Satanic Verses {1988}
                    6. Haroun and the Sea of Stories {1990}
                    7. Imaginary Homelands: Essays and Criticism, 1981 - 1991 {1992}
                    8. Homeless by Choice {1992, with R. Jhabvala and V. S. Naipaul}
                    9. East, West {1994}
                    10. The Moor's Last Sigh {1995}
                    11. The Ground Beneath Her Feet {1999}
                    12. The Screenplay of Midnight's Children {1999}
                    13. Fury {2001}
                    14. Step Across This Line: Collected Nonfiction 1992 - 2002 {2002}
                    15. Shalimar the Clown {2005}
                    16. The Enchantress of Florence {2008}
                    17. The Best American Short Stories {2008, as Guest Editor}
                    18. Luka and the Fire of Life {2010} ( Scheduled )

                     

                    Essays

                     

                    1. "A fine pickle."  { 2009 }
                    2. "Imagine There Is No Heaven." , extracted contribution from Letters to the Six Billionth World Citizen, a UN sponsored publication in English by Uitgeverij Podium, Amsterdam. { 1999 }
                    3. "Mohandas Gandhi." { 1998 }
                    4. Joseph Anton : A Memoire { 2012 }

                    .


                    • ವಿಕ್ರಮ್ ಸೇಠ್ ( Vikram Seth ) ( 1952 - )
                    .


                    .

                    -->
                    Novels


                    1. The Golden Gate { 1986 }
                    2. A Suitable Boy { 1993 }
                    3. An Equal Music { 1999 }
                    4. A Suitable Girl { 2013 } ( Scheduled )


                    Poetry


                    1. Mappings (1980)
                    2. The Humble Administrator's Garden (1985)
                    3. All You Who Sleep Tonight (1990)
                    4. Beastly Tales (1991)
                    5. Three Chinese Poets (1992)
                    6. The Frog and the Nightingale


                    Children's book


                    1. Beastly Tales (1991)


                    Libretto


                    1. Arion and the Dolphin (1994) for the English National Opera
                    2. The Traveller [2008] with composer Alec Roth. Premiere, Lichfield Festival July 2008.


                    Non-fiction


                    1. From Heaven Lake (1983)
                    2. Two Lives (2005)
                     

                     .


                     .


                     .

                     --> -->
                     1. Five Point Someone - What not to do at IIT {2004}
                     2. One Night @ the Call Center {2005}
                     3. The Three Mistakes of My Life {2008}
                     4. 2 States - The Story Of My Marriage {2009}
                     5. Revolution 2012 : Love, Corruption, Ambition {2011}
                     6. What Young India Wants {2012}
                      :  ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ

                      No comments:

                      ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

                      ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ